سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلددوم، شماره6

عنوان مقاله : تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و خصوصی
نویسندگان : بهرام رنجبریان، مجتبی براری
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه دستور زبان فارسی سنتی و جدید
نویسندگان : ذبیح الله مظاهری، دکتر مصطفی سالاری
صفحات : 19-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی سنجش فکری نیروهای انسانی شرکت های فناور خراسان رضوی به وضعیت آموزش به روش کیو
نویسندگان : حسن غفاری، جواد داودیان
صفحات : 25-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شاخص های تاثیرگذار در افزایش رضایتمندی خریداران خارجی محصولات ایرانی (مطالعه موردی: صادرکنندگان پسته در شهر تهران)
نویسندگان : علی شجاعی فرد
صفحات : 39-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کودک آزاری، علل وپیامدهای آن با تاکید برسوء رفتار عاطفی روانی
نویسندگان : مهناز نو بهاری
صفحات : 47-59
دانلود اصل مقاله