سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

ساختار سازمانی مجله


ریاست افتخاری مجله: جناب آقای دکتر محمد اصفهانی (مدیریت انجمن علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)

مدیریت اجرایی مجلات تحت نظارت انجمن علوم فی مهندسی : جناب آقای دکتر سهیل ذوالفقاری

مدیریت فناوری اطلاعات و وب سایت مجلات تحت نظارت انجمن علوم فنی ومهندسی: جناب آقای دکتر مجيد رضاخاني

مدیریت دبیرخانه مجلات تحت نظارت انجمن علوم فنی مهندسی: جناب آقای دکتر رضا محمدی

مدیریت هیات تحریریه و کمیته داوران مجلات تحت نظارت انجمن علوم فنی و مهندسی: جناب آقای دکتر مهدی نبی پورافروزی

 

هیات تحریریه

 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام مهابادیان پانوری
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیش

 

 

اعضای هیئت داوران:

دکتر صغری سلمانی، دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر اسماعیل شفیعی، دکتر احمد نظامی، دکتر حسین عندلیب، دکتر رحمت خوارزمی، دکتر حشمت روشندل، دکتر ناهیده حیدرزاده، دکتر سکینه سجودی، دکتر مرتضی ولی پور، دکتر زینب سنچولی، دکتر محمد ایدی، دکتر محمد رضا ایروانی، دکتر رحمت الله خوارزمی، دکتر حسین عزیزی نژاد، دکتر احسان پهلوانی فرد، سید رضا نبوی، شاهین قربانی زاده شیرازی، علی امیری، مهدی قاسمی بنابری، اکرم فرخ، رویا حسین زرندی،همت الله بسطامی، امیر خواجه زاده، نیما ارزانی، حسین علی امینی خواه، الهام پورمهابادیان، سید محمدرضا موسوی فرد، هاشم اندیشه

   

فعالیتهای ویراستاری و خدماتی دبیرخانه های مجلات تحت نظارت انجمن علوم ف و مهندسی توسط کارشناسان انجمن علوم فن و مهندسی ایران انجام میگردد.

لیست اعضای هیات تحریریه و کمیته به صورت زیر بوده

اساتید گرامی و پژوهشگران عزیز که دارای مدرک دکتری بوده و یا دانشجوی مقطع دکتری می باشند میتوانند به منظور عضویت در هیات تحریریه و کمیته علمی مجلات علمی تخصصی  مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به ایمیل info@jhss.ir درخواست خود را ارسال کرده.

---------