سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1401، جلددوم، شماره28

عنوان مقاله : بررسی روابط عمومی
نویسندگان : محمدخالد انوری
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انسان در اندیشه مولانا
نویسندگان : شاه محمد فلاح
صفحات : 11-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مواضع حقوقی و سیاسی دولت ایران در مقابل کنوانسیون منع شکنجه 1984 سازمان ملل متحد
نویسندگان : امین عزیزی اورسی
صفحات : 28-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ناگویی هيجانی، سبک هاي دفاعی و مشکلات بين فردي در نوجوانان تحت پوشش بهزیستی و نوجوانان عادي شهرستان شاهرود
نویسندگان : عصمت حسین پور، دکتر الهه محمد اسماعیل
صفحات : 42-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و ارزیابی ابعاد برنامه درسی پنهان در آموزش مجازی در همه گیری کرونا
نویسندگان : لیلا صفا بخش، علیرضا آتش پنجه، جاوید دهقان حقیقی، عزیزاله اربابی سرجو
صفحات : 61-68
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سیستم های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشخوار فکری مشترک
نویسندگان : مهسا امیری کار، دکتر علی خادمی
صفحات : 69-85
دانلود اصل مقاله