سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلداول، شماره27

عنوان مقاله : شیوه های نهادینه سازی دینداری در سایه تمدن اسلامی
نویسندگان : زهراسادات سید صالحی، سمیه سجادی
صفحات : 1_8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش سبک های فرزند پروری بر میزان ناگویی هیجانی مادران در منطقه 10 شهر تهران
نویسندگان : ریحانه نوروزی، مژگان مردانی راد
صفحات : 9_19
دانلود اصل مقاله