سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلددوم، شماره26

عنوان مقاله : دلایل وچگونگی تاسیس دیوان دایمی داوری
نویسندگان : ایمل عطایی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست جنایی افغانستان در قبال قضات
نویسندگان : محمد یحیی انوری یوسفزی
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شناخت رابطه بین ویژگی های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه ی شهرستان بستان آباد)
نویسندگان : رقیه سادات بلوکی
صفحات : 23-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر تمرینات تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل جلبک اسپیرولینا بر غلظت آنزیم آنتی اکسیدانی کاتالاز رت های نر چاق
نویسندگان : عبدالمجید امامی، بی بی فاطمه توکلی خورمیزی
صفحات : 38-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی مشاوره مامایی با رویکرد معنا درمانی بر عوارض زود هنگام یائسگی و سلامت عمومی زنان یائسه
نویسندگان : مبینا رضایی ، دکتر شهربانو صالحین ،دکتر شاهرخ آقایان ، دکتر سولماز طالبی
صفحات : 52-71
دانلود اصل مقاله