سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلداول، شماره26

عنوان مقاله : اندیشه های تایلر و آیزنر در برنامه ریزی درسی و آموزش
نویسندگان : آرمین چمبطانی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأملی بر مسئولیت مدنی راننده مقصر در حوادث رانندگی با گذری بر ماهیت غرامت بدنی راننده
نویسندگان : هادی رمضان پور، حسین رحمانی
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله