سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلددوم، شماره25

عنوان مقاله : بررسی مطابِق ، مطابَق (حق و صدق) در حکمت متعالیه و عرفان اسلامی، از منظر علامه حسن زاده آملی
نویسندگان : شهاب شیرزهی ، امید نوری ، سید بهروز طیبان
صفحات : 1_25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تاب آوری COVID-19بربازآفرینی شهر سلامت محور با رویکرد گردشگری (شهر پاوه )
نویسندگان : گونا مهردانش، حرمت صداقت ، لیلا عابدینی فرد
صفحات : 26_39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به شایستگی اجتماعی
نویسندگان : فاطمه ویسی
صفحات : 70-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جرم تبانی درفقه مذاهب اسلامی وحقوق ایران
نویسندگان : ماریا شریعتی
صفحات : 92-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد مغز و سبک های مدیریت کلاس درس معلمان با یادگیری مشارکتی دانش آموزان از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان شیراز در سال تحصیلی 99-98
نویسندگان : مجتبی شعبان
صفحات : 113-137
دانلود اصل مقاله