سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلداول، شماره25

عنوان مقاله : تحلیل محتوای کتاب پیام‎های آسمان پایه هشتم بر اساس مؤلّفه حقوق دیگران
نویسندگان : زهره شاطری احمدآبادی، زهرا رفیعی مجومرد
صفحات : 1_8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در پروژه های منطقه دهلران
نویسندگان : سید حامد هاشمی مهر ، رسول نظری ، افشین نوروزی
صفحات : 9_25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین حقیقت و اطوار انسان در حکمت متعالیه و عرفان اسلامی از منظر علامه حسن زاده آملی
نویسندگان : شهاب شیرزهی، امید نوری، سید بهروز طیبان
صفحات : 26_56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری،کارایی حاکمیتی و انتخاب مخارج سرمایه ای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : الهه آقا میرزایی،امید امری
صفحات : 57_69
دانلود اصل مقاله