سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلددوم، شماره 24

عنوان مقاله : جایگاه مردم در نظارت و مهار قدرت سیاسی از دیدگاه حقوق افغانستان
نویسندگان : میر بهمن الدین کمالزاده، محمود ویسی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر رانت و عملکرد رانتیرسیم در ایران
نویسندگان : رسول یعقوبی، ناصر قادری
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اهمیت و ضرورت بیمه های بین رشته ای مبتنی بر رویکرد علوم میان رشته ای
نویسندگان : ابراهیم کاردگر، مهدی احراری، مرجان حبیبی
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی جامعه شناختی نکاح موقت و امکان سنجی جایگزینی آن به جای نکاح دائم در جهان مدرن
نویسندگان : سالار صادقی
صفحات : 44-56
دانلود اصل مقاله