سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلداول، شماره 24

عنوان مقاله : بررسی نقش اجتماعی معلم در ایجاد رابطه معلم و شاگرد
نویسندگان : محمد حسینی نیک، زینب خدری، فاطمه درجی
صفحات : 1-5
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سیاست های شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با مسئله اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس دوره زمانی: ریاست جمهوری حسن روحانی
نویسندگان : اسد امیری کیان
صفحات : 6-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش متغیرهای مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار سازگار با محیط‎‌زیست و عملکرد محیطی
نویسندگان : مریم شیخی، خلیل صفری
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی طلاق عاطفی براساس سبک های دلبستگی و انتظارات زناشویی
نویسندگان : طاهره همتی
صفحات : 26-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه جامعه شناختی شکاف نسلی در بروز آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان شهر تهران
نویسندگان : زینب مینقی اقدم، خلیل میرزائی، خدیجه سفیری، عالیه شکربیگی
صفحات : 33-51
دانلود اصل مقاله