سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1400 ، جلدسوم، شماره 23

عنوان مقاله : چالش های خشونت از منظر جامعه شناسی جنایی در ایران
نویسندگان : محبوبه سادات رضوی نژاد، عسل عظیمیان
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله