سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1400، جلددوم، شماره 23

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : علی رحیمی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع استقرار و گسترش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی بر مبنای الگوی ورهولست (مورد مطالعه: دانشگاه باهنر)
نویسندگان : مهدی جعفری، محمد رضا فاتح، عادل سیرویی نژاد
صفحات : 12-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگویابی معادلات ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت ارتباط با مشتری:تبیین نقش واسطه ای نوآوری مورد مطالعه: کسب و کار های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
نویسندگان : ملیحه خشوعی پاریزی، فاطمه عتیقی لرستانی
صفحات : 24-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل استعاره مفهومی در جزء 25 قرآن کریم
نویسندگان : فهیمه آهنگرنژاد
صفحات : 34-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیامدهای روانی و تغییرات رفتاری زوجین فعال در شبکه های مجازی، یک پژوهش کیفی
نویسندگان : ابراهیم محمدی
صفحات : 41-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر قدرت مدیرعامل و مدیر ارشد مالی روی مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : معصومه علاجی
صفحات : 57-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل تربیتی مجازاتها ازدیدگاه اسلامی
نویسندگان : عبدالله گوهری طالع، علی همت بناری
صفحات : 76-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نحوه ترخیص کالا از گمرگ کشور در چندساله اخیر
نویسندگان : یوسف اکبری، جاوید پارسایی
صفحات : 86-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روش الگوریتم در خودسازی با دو نگرش کلان و خرد با مبنای حکمت متعالیه
نویسندگان : شهاب شیرزهی، حمید اسکندری، حجت اسلام والمسلمین بهادر رادمنش، سید بهروز طیبان
صفحات : 100-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه مردم در نظارت و مهار قدرت سیاسی از دیدگاه حقوق افغانستان
نویسندگان : میر بهمن الدین کمالزاده، محمود ویسی
صفحات : 115-135
دانلود اصل مقاله