سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1400 ، جلددوم، شماره 23

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : علی رحیمی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موانع استقرار و گسترش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی بر مبنای الگوی ورهولست (مورد مطالعه: دانشگاه باهنر )
نویسندگان : مهدی جعفری، محمد رضا فاتح، عادل سیرویی نژاد
صفحات : 12-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگویابی معادلات ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر مدیریت ارتباط با مشتری:تبیین نقش واسطه ای نوآوری مورد مطالعه: کسب و کار های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
نویسندگان : ملیحه خشوعی پاریزی، فاطمه عتیقی لرستانی
صفحات : 24-33
دانلود اصل مقاله