سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1400، جلداول، شماره 23

عنوان مقاله : شادکامی: عوامل موثر، همبسته ها، انواع و فواید آن
نویسندگان : یعقوب رنجبری، یوسف پوررضی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل تمدنی دوره حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم
نویسندگان : رضا مهدیانفر، محمد سجاد آقاجری
صفحات : 9-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر گذاری مدیریت جوان در حکمرانی اسلامی
نویسندگان : حسین دهقان زاده، فهمیه صحرانشین
صفحات : 29-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویدادهای اخلاقی جهانی در علم و صنعت مهندسی نرم افزار
نویسندگان : محمود حمزه لو
صفحات : 40-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نحوه ترخیص کالا از گمرگ کشور در چندساله اخیر
نویسندگان : یوسف اکبری، جاوید پارسایی
صفحات : 47-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : زبان محاوره و ادبیات عامه در دیوان انوری
نویسندگان : محمود فروتن، شکیبا ملکشاهی
صفحات : 61-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های مطالعه (مدیریت زمان، برنامه ریزی، مرور، روش-های تقویت حافظه) بر اشتیاق و درگیری تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : سعیده دروگر، محمد سالاری
صفحات : 75-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین خوش‌بینی والدین با اضطراب‌ دانش‌آموزان دختر پایه‎ ششم با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی شهر نی ریز سال تحصیلی 96-97
نویسندگان : طیبه نمازی، جابر افتخاری
صفحات : 87-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه استفاده از رسانه های گروهی و تلویزیون با مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر كرمان
نویسندگان : محمدرضا غریب زاده کرمانی، نرجس کاظمی زاده کرمانی، محمدمهدی غریب زاده کرمانی
صفحات : 105-120
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد کارکنان سازمان
نویسندگان : مریم جلالی، محمدتقی ایمان
صفحات : 121-135
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سازگاری، سلامتی خوب، تحصیلات، وفاداری، موقعیت و رتبه مطلوب اجتماعی درانتخاب زوج در عصر کرونا با ده سال گذشته
نویسندگان : پیمان رستگاری، نرگس رازقي، مهدي ذبيحي
صفحات : 136-142
دانلود اصل مقاله