سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1399 ، جلدسوم، شماره 22

عنوان مقاله : مطالعه مردم شناسی استفاده از فضای مجازی در زندگی روزمره خانواده (مطالعه موردی: محله سرو و کاج در منطقه دو تهران)
نویسندگان : علی باصری، سیمین درویش نوری کلاکی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه مردم شناسی هویت جنسیتی واشتغال زنان مورد مطالعه ( معلمان منطقه 16 تهران)
نویسندگان : فریبا میر اسکندری، مهشید هاتفی
صفحات : 22-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش انضباطی و هوش ترکیبی با سلامت اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 99-98
نویسندگان : آذر مرادیان الوار، ابوطالب سعادتی
صفحات : 33-49
دانلود اصل مقاله