سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1399، جلدسوم، شماره 22

عنوان مقاله : مطالعه مردم شناسی استفاده از فضای مجازی در زندگی روزمره خانواده (مطالعه موردی: محله سرو و کاج در منطقه دو تهران)
نویسندگان : علی باصری، سیمین درویش نوری کلاکی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه مردم شناسی هویت جنسیتی واشتغال زنان مورد مطالعه ( معلمان منطقه 16 تهران)
نویسندگان : فریبا میر اسکندری، مهشید هاتفی
صفحات : 22-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش انضباطی و هوش ترکیبی با سلامت اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 99-98
نویسندگان : آذر مرادیان الوار، ابوطالب سعادتی
صفحات : 33-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ملت سازی و دولت سازی: مفاهیم و نظریه ها
نویسندگان : سید ابراهیم موسوی آبچناری، سید صادق جزینی زاده
صفحات : 50-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری وضعی در قبال جرایم جنسی
نویسندگان : بابک زارعی، حسین نگهداری
صفحات : 66-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سلبریتی‌ها و جایگاهشان در بینش سیاسی کاربران
نویسندگان : آیه سعیدی‌زاده
صفحات : 83-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : منافع و مصالح مشترک کشوهای اسلامی در حووزه سیاست خارجی (با تأکید بر فقه سیاسی و قانون اساسی ج.ا. افغانستان)
نویسندگان : محمد حسن فصیحی، عبدالقیوم سجادی
صفحات : 90-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعامل فرااجتماعی میان هواداران و سلبریتی ها در اینستاگرام: مطالعه موردی فعالیت علی ضیا و هوادارانش در اینستاگرام
نویسندگان : مهراوه تقی زاده
صفحات : 102-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عینیت تصاویر در دیوان مجیر الدین بیلقانی
نویسندگان : احمدرضا کیخا فرزانه، ابراهیم سراوانی، حسن غلامی
صفحات : 108-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عنصر شرارت در آئین های مردمی لرستان و چهار محال و بختیاری
نویسندگان : حسن مهرگان، فاطمه مهرگان
صفحات : 123-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و هوش رقابتی بر مزیت رقابتی فروشگاه‌های لوازم‌خانگی صادراتی و وارداتی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های لوازم‌خانگی شهر ماکو)
نویسندگان : رحیم عابدی، سید جعفر زنوزی، مهدی قربان نژاد
صفحات : 131-149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اشتراکات و تفاوت های فرهنگی در باب آیین و رسوم اعیاد مذهبی در سنندج و تهران
نویسندگان : سیمین درویش نوری کلاکی، فریبا میراسکندری
صفحات : 150-162
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وظایف حکومت اسلامی در زمینه ای آموزش و تربیت جنسی
نویسندگان : سمیع الله حق جو، محمود ویسی، مهدی رهبر
صفحات : 163-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در بانک مرکزی کشور
نویسندگان : یوسف اکبری
صفحات : 173-181
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالش های دادرسی الکترونیکی در دعاوی حقوقی
نویسندگان : شهین جهانی
صفحات : 182-194
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ترانزیت مواد مخدر در مرزهای شرقی ایران و تأثیر آن بر امنیت جهانی و منطقه ای
نویسندگان : لیلا بیات
صفحات : 195-212
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت در فعالیت های آمادگی جسمانی کارکنان آتش نشانی تبریز
نویسندگان : حسام الدین میرصمدی
صفحات : 213-227
دانلود اصل مقاله