سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1399 ، جلدسوم، شماره 21

عنوان مقاله : بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزای اسلام
نویسندگان : شمس الله شریعتی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مسئولیت ناقلین بیماری های واگیر دار از منظر فقهی و حقوقی
نویسندگان : بهنام فرهادی
صفحات : 12-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی قاعده اضطرار در مباحث حقوق جزا
نویسندگان : محمد صابر تاتار
صفحات : 22-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل سرمایه اجتماعی با رویکرد نهادگرایی جدید برای نظام تدارکاتی افغانستان
نویسندگان : مرتضی رحیمی، محمدرضا ربیعی مندجین، علی‌رضا امیرکبیری
صفحات : 38-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران
نویسندگان : عابدین صفری کاکرودی، سلمان آدینه وند
صفحات : 59-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئوولیت جرایم سلبی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق افغانستان
نویسندگان : مطیع الله شریعتی
صفحات : 75-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی اعتبار اسناد الکترونیکی در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، مهدیه بابائی تبار
صفحات : 92-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بایسته های نوین علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات حقیقت
نویسندگان : امیرعباس بزرگمهر، احمد فلاحتی
صفحات : 106-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سلامت روان، رضايت زناشويي و تا ب آوري مادران كودكان کم توان ذهنی و عادي
نویسندگان : رزیتا سعیدی، احمدجدیدیان
صفحات : 129-138
دانلود اصل مقاله