سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلدسوم، شماره2

عنوان مقاله : چالش های مهندسی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش
نویسندگان : شاهرخ سالاریان، سیدعبدالله اصفهانی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش علوم انسانی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : علی اشرف هواسی
صفحات : 9-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و بررسی سفر تحقیقی سلام ترجمان به قفقاز و آسیای میانه ( در زمان خلات واثق بالله، سال 232هجری)
نویسندگان : مصطفی پیر مرادیان، محمدرضا کیوانی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کارایی انرژی و تجارت بخش صنعت
نویسندگان : منصور عسگری
صفحات : 28-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فلسفه
نویسندگان : لیلی عزیزی نصاری
صفحات : 41-51
دانلود اصل مقاله