سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلدسوم، شماره1

عنوان مقاله : نقش روابط متقابل عربستان و هند در تقویت مولفه های قدرت دو کشور
نویسندگان : غلامرضا بدری منش
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش آموزه های دینی اسلامی بر پیشگیری از آثار مخرب فضای مجازی بر خانواده ها
نویسندگان : نجمه ملاحی
صفحات : 10-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل محتوا برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به خلاقیت، تفکر انتقادی و ابراز وجود در دانش آموزان
نویسندگان : سولماز خادمی
صفحات : 20-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و تدوین استراتژیهای کلان سازمانی در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
نویسندگان : مهران گلاب کش، سعید جعفری نیا
صفحات : 29-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وجوه افتراق نکاح موقت و نکاح سفید در حقوق موضوعه ایران
نویسندگان : الناز کتابچی، مائده مرادی، جواد مولی قلی، مسعود قره بگلو
صفحات : 47-52
دانلود اصل مقاله