سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلداول، شماره1

عنوان مقاله : فضیلت صمت وسکوت از منظر روایات
نویسندگان : امیرجوان ملا یوسفی، اکبر ساجدی، جواد نعمتی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبنا و عملیات فروش
نویسندگان : عباس آرین نژاد
صفحات : 10-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خلاقیت، نوآوری و ایجاد فرصت کار آفرینی در محیط اسلامی
نویسندگان : فاطمه مصطفی زاده، علیرضا سلوکدار
صفحات : 20-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، عباس مرادی، شهلا سپاهی
صفحات : 37-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت
نویسندگان : سهراب قادری، جعفر صادق فیضی، علی امیرامینی کهریزه
صفحات : 45-52
دانلود اصل مقاله