سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1399، جلددوم، شماره 20

عنوان مقاله : رواسازی و بررسی اعتبار مقیاس دانش عصب شناختی معلمان
نویسندگان : طاهره سلمانیها، حسین کارشکی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش یادگیری کودکان کم توان ذهنی
نویسندگان : نسترن چهره‌آزاد، زهرا آگین، سید برزو جمالیان‌زاده
صفحات : 10-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تکنیکهای حسابداری مدیریت بر سرمایة ساختاری و عملکرد تجاری
نویسندگان : محمد نظری پور، پیام رستمی، مختار رضاقلی
صفحات : 20-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر موسیقی بر یادگیری و درمان اختلالات ریاضی دانش آموزان ابتدایی شهر یاسوج
نویسندگان : زهرا بهروزی، زینب جعفری‌نیا، سید برزو جمالیان‌زاده
صفحات : 33-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نظریه های انگیزش در پیشرفت کاری
نویسندگان : فاطمه اعظامی فر، فاطمه معین دوست، کامران افکار، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکردها و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش
نویسندگان : محمد مزینی
صفحات : 53-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مفهوم آرامش روح مبتنی بر نیروهای مابعدالطبیعه دکارت و آرامش برآمده از آیه شریفه الابذکر الله تطمن القلوب (مطالعه موردی کاشیکاری مسجد جامع اصفهان)
نویسندگان : زهره شایسته‌فر
صفحات : 74-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین استراتژی رقابتی و کارافرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه:کسب و کار های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان)
نویسندگان : محمد صادق دهقان بهرغانی، قاسم قربانی
صفحات : 87-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شکل گیری سلفی گری در کردستان ایران و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : داوود سعیدمحمدی
صفحات : 100-117
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استحسان در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان : محمود ویسی، عبداللطیف امیری
صفحات : 118-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده (تحولی در ارتقای حقوق زنان در سیاست های قضایی)
نویسندگان : امید محمدی، مائده چینی ساز
صفحات : 132-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی موسیقی ایرانی و سبک موسیقی در شعر و ادب فارسی
نویسندگان : امین غفاری
صفحات : 145-158
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برداشت از مفهوم قدرت در نظر میشل فوکو و ماکس وبر
نویسندگان : میر امین تاج زاده
صفحات : 159-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جنگ تریاک
نویسندگان : عبدالخالد احدی
صفحات : 173-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین میزان رابطه اضطراب با سبک زندگی دانش‌آموزان دختر پایۀ هفتم مدارس استعداد درخشان شهر کرمان
نویسندگان : معظمه بهرام نژاد، حسن اسدزاده، فریبرز درتاج
صفحات : 179-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی حجاب و عفاف
نویسندگان : مکیه چاوشیان نوش آبادی، حسین اشرفی
صفحات : 188-198
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین میزان رابطه اضطراب با حافظه کاری در دانش‌آموزان دختر پایۀ هفتم مدارس استعداد درخشان شهر کرمان
نویسندگان : معظمه بهرام نژاد، حسن اسدزاده دهرائی، فریبرز درتاج
صفحات : 199-205
دانلود اصل مقاله