سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399، جلدسوم، شماره 19

عنوان مقاله : تعيينِ ظرفيت بهينه سیستم های تولید با استفاده از برنامه ريزيِ خطيِ فازي
نویسندگان : امامعلی ساعتی، حامد شاکریان، محمدنظیر پرویز
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازخیزش کُرد در خاورمیانه ی در حال تغییر چنگیز گونش
نویسندگان : ناصح عظیمی
صفحات : 20-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین هوش و ساختار سازماني با مديريت دانش كاركنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 5 تهران)
نویسندگان : زهرا کماسی
صفحات : 34-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر سودآوری بانکهای خصوصی منتخب در ایران
نویسندگان : عبدالنظام جعفری
صفحات : 44-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش محبت به همسر در سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده بر اساس رساله حقوق امام سجاد علیه السلام
نویسندگان : سید ضیاءالدین علیا نسب، حسین جلائی نوبری
صفحات : 58-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل میزان توجه به ابعاد هویت ملی در برنامه ی درسی اجرا شده از دیدگاه دبیران دوره متوسطه ( مطالعه موردی شهرستان نقده)
نویسندگان : یوسف رضاپور، فیروز محمدی، مریم بیرام زاده چیانه
صفحات : 68-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
نویسندگان : روجا مفیدیان، مینا احمدیان
صفحات : 77-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگیهای بانکی بر شاخص رقابت در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : محمد صادق حاجی ملامیرزایی، حسن شکوه
صفحات : 90-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اخلاق در خانواده و تأثیر آن در تحکیم بنیاد خانواده و تربیت فرزندان
نویسندگان : طوبی عزیزی، مهدیه بهرامی، سید برزو جمالیان‌زاده
صفحات : 113-120
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اختلالات یادگیری و اضطراب امتحان در دانش آموزان سزارینی و غیر سزارینی شهرستان دهدشت
نویسندگان : عنایت شیخی
صفحات : 121-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گرایش به صلح جویی و خردورزی در شاهنامه فردوسی
نویسندگان : میترا محمدی ده بزرگ، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 127-137
دانلود اصل مقاله