سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399، جلددوم، شماره 19

عنوان مقاله : امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
نویسندگان : مسلم میری، مهدی میری
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معرفی یک نرم‌افزار تحلیل حروف ربط، نشانه و اضافه‌ی زبان فارسی
نویسندگان : محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی، مرجان حسینیا
صفحات : 11-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظام جامع تأمین اجتماعی سالمندان و چالش‌های آن در اجراء
نویسندگان : ولی رستمی، سیدمجیدموسویان احمدآبادی
صفحات : 31-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین بسته سنجش شایستگی های مدیریت جهادی
نویسندگان : اسفندیار آزاد، محمدحسین ضرغامی، طاهر احمدی
صفحات : 45-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثير عوامل مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر عملكرد سازمانی در اداره ثبت احوال
نویسندگان : سمینه رضائیان
صفحات : 58-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه میان شادکامی ،خلاقیت و حمایت اجتماعی بر عملکرد تحصیلی روی دانش آموزان دختر شهرستان اهواز
نویسندگان : عنايت شيخي
صفحات : 72-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عقد مزایده از منظر فقه اهل سنت و نظام حقوقی افغانستان
نویسندگان : رحمت الله دانشیار
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرگذاری رفتار و تصمیمات گروهی در سازمان بر حل مشکلات فردی
نویسندگان : بهروز پرویز، سیدسعید جویبارپور، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 107-118
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کنشگران ترک تعقیب در حقوق کیفری ایران از نگاه عدالت ترمیمی
نویسندگان : محمد آشوری، محمدعلی مهدوي ثابت، منصوره پورقاسم
صفحات : 119-135
دانلود اصل مقاله