سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399 ، جلددوم، شماره 19

عنوان مقاله : امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
نویسندگان : مسلم میری، مهدی میری
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معرفی یک نرم‌افزار تحلیل حروف ربط، نشانه و اضافه‌ی زبان فارسی
نویسندگان : محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی، مرجان حسینیا
صفحات : 11-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظام جامع تأمین اجتماعی سالمندان و چالش‌های آن در اجراء
نویسندگان : ولی رستمی، سیدمجیدموسویان احمدآبادی
صفحات : 31-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین بسته سنجش شایستگی های مدیریت جهادی
نویسندگان : اسفندیار آزاد، محمدحسین ضرغامی، طاهر احمدی
صفحات : 45-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثير عوامل مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر عملكرد سازمانی در اداره ثبت احوال
نویسندگان : سمینه رضائیان
صفحات : 58-71
دانلود اصل مقاله