سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399، جلداول، شماره 19

عنوان مقاله : تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر دوره ی پیش دانشگاهی
نویسندگان : بهنام یاسمی، ولی ناصری پلنگرد، قاسم مهرابی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در مديريت شهري
نویسندگان : وحيد ستاري شناس
صفحات : 10-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظارت همگاني(امر به معروف ونهي از منكر)روش ها و راه كارها
نویسندگان : رقیه حیدری، فرشته رفیعی، مرضیه شیرازی
صفحات : 26-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر دیدگاه ها و نظریه های به زیستی و ارائه مؤلفه های مربوط به آن
نویسندگان : جابر افتخاری، طیبه نمازی، سید مجتبی بنی هاشمی
صفحات : 39-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نقد وآزادی بیان، نقد وگفتمان و نقد و تخریب
نویسندگان : ساره تقوایی
صفحات : 52-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای رضایت زناشویی در زوجین با ارتباط عاطفی قبل از ازدواج و بدون رابطه عاطفی
نویسندگان : عنايت شيخي
صفحات : 67-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان توجه به تحکیم و تقویت هویت ملی در نظام آموزشی از دیدگاه دبیران دوره متوسطه ( مطالعه موردی شهرستان نقده)
نویسندگان : یوسف رضاپور، فیروز محمدی، مریم بیرام زاده چیانه
صفحات : 78-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اسطوره‌ها در ذهنیت تاریخی کودک و نوجوان و تأثیر آن در باروری جامعه
نویسندگان : ایران ناصری، شیدا نعمتی
صفحات : 89-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه حمایت از ستمدیده گان در نهج البلاغه
نویسندگان : حسین همتی، محمد نظری، سیدبرزو جمالیان زاده
صفحات : 102-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روش های درست و نادرست امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و قانون
نویسندگان : علی نجارپوریان، علی طاهری دهنوی
صفحات : 114-127
دانلود اصل مقاله