سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1399 ، جلداول، شماره 19

عنوان مقاله : تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر دوره ی پیش دانشگاهی
نویسندگان : بهنام یاسمی، ولی ناصری پلنگرد، قاسم مهرابی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در مديريت شهري
نویسندگان : وحيد ستاري شناس
صفحات : 10-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظارت همگاني(امر به معروف ونهي از منكر)روش ها و راه كارها
نویسندگان : رقیه حیدری، فرشته رفیعی، مرضیه شیرازی
صفحات : 26-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر دیدگاه ها و نظریه های به زیستی و ارائه مؤلفه های مربوط به آن
نویسندگان : جابر افتخاری، طیبه نمازی، سید مجتبی بنی هاشمی
صفحات : 39-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نقد وآزادی بیان، نقد وگفتمان و نقد و تخریب
نویسندگان : ساره تقوایی
صفحات : 52-66
دانلود اصل مقاله