سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلدسوم، شماره 18

عنوان مقاله : بررسی رابطه تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
نویسندگان : زهرا پورکاظمی، محبوبه صادق پور
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مهارت های دعوت به نماز در مدارس، دانشگاه ها و در خانواده
نویسندگان : مرضیه شیرازی، سکینه اسکندری، زهرا ملک پور، آیدا فرهمند
صفحات : 10-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت ‌فقیه از منظر حضرت امام خمینی و آیه الله خویی (رحمهما الله)
نویسندگان : حسین جلائی نوبری
صفحات : 25-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی نصوص و راه حل های قابل اعمال بر سیستم ورشکستگی بین المللی
نویسندگان : حسین کاشمری
صفحات : 37-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصالح مرسله بارویکردِ تقریبی
نویسندگان : غلام علی اندیشور، محمود ویسی
صفحات : 50-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین اثربخشی آموزش مرور زندگی بر خردمندی، رضایت از زندگی و احساس انسجام در سالمندان مقیم خانه سالمندان
نویسندگان : علی شیرافکن کوپکن، زهرا رمضانیان
صفحات : 70-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي نقش عدالت سازماني در اثربخشی رهبری با استفاده از فرآيند تحلیل سلسه مراتبي فازی (FAHP) (مطالعه موردي سازمان تامین اجتماعی)
نویسندگان : محمد عرب عامری
صفحات : 83-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصالح مرسله در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان : رحمت الله دانشیار
صفحات : 99-116
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مشاهدنگاری هویت سازمانی مطالعه موردی یکی از دانشگاه‌های کشور
نویسندگان : محمد محمدیان، مهدی مصری
صفحات : 117-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موازنه ی تهاجم ـ دفاع سایبری چیست؟ برداشت ها، علل، و ارزیابی
نویسندگان : ترجمه: اسماعیل بابایی
صفحات : 131-166
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه‌های سیاست خارجی: مروری تاریخی
نویسندگان : ترجمه: نرگس رضایی
صفحات : 167-190
دانلود اصل مقاله