سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398، جلددوم، شماره 18

عنوان مقاله : اخلاق حرفه ای مبتنی برآموزه های اسلامی درنظام اداری
نویسندگان : مجتبی پارسائیان، محمد افتخاری
صفحات : 1-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خشونت خانگی علیه زنان و تاثیرات ان بر کودکان
نویسندگان : شهلا گل پرور، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی تبار
صفحات : 27-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تفکر انتقادی باهوش معنوی و میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مازندران
نویسندگان : لادن سلیمی، سیدهاشم ساداتی کنتایی، فاطمه ابراهیمی مرمتی
صفحات : 37-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعات وطراحی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تبریز بارویکرد معماری سبز
نویسندگان : بهرام احمدخانی ملکی، الهام طاهونی
صفحات : 51-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
نویسندگان : بابک زارعی
صفحات : 72-90
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آیا راهبرد کلان، برنامه ای پژوهشی است؟
نویسندگان : مترجم: نرگس رضایی
صفحات : 91-116
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل اجتماعی انحراف انسان از دیدگاه آیات و روایات
نویسندگان : مریم افشارویگنی
صفحات : 117-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی عوامل مؤثر بر همراستا سازی عملکرد کارکنان با عملکرد سازمان در حوزه سلامت
نویسندگان : محمد محمدیان، منصور بابایی، یوسف تقی نژاد
صفحات : 131-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهبردهای رسانه ای و دستکاری های سرویس های اطلاعاتی: مورد اسرائیل
نویسندگان : مترجمان: علی صفیارپور، ناصح عظیمی
صفحات : 140-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحریم به عنوان جنایت علیه بشریت
نویسندگان : اعظم امینی، کتایون اشرفی
صفحات : 157-168
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر محیط در تقویت ارزشهای فرهنگی و کاری پرسنل
نویسندگان : محمد ریحانی، سعید رحیمی پور
صفحات : 169-179
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ایالات متحده و جنبش طالبان: شناسایی دیپلماتیک
نویسندگان : ترجمه: اسماعیل بابایی
صفحات : 180-187
دانلود اصل مقاله