سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلدسوم، شماره 17

عنوان مقاله : رابطه ي ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تأکید بر نقش هوش عاطفی
نویسندگان : میترا آفتاب آذري، زهره عسگري
صفحات : 1-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بیان چند نکته و بررسی کیفیت استعمال امثال و کنایات در کتاب خان و دیگران عبدالحسین نوشین
نویسندگان : سید مسعود هاشمی کاسوائی
صفحات : 29-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اولویت مسائل و آسیب های اجتماعی در محله بریانک تهران (با رویکرد ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری،کنترل یا کاهش آن)
نویسندگان : محمد جواد رشیدی
صفحات : 46-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مبانی کلامی فخر رازی در تفسیر کبیر
نویسندگان : محسن عمیق، لیلا فهیمی
صفحات : 59-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر شاخص تعرفه بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه
نویسندگان : علی رئیس پور رجبعلی، نسرین کرمی
صفحات : 73-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، و دولت چشم انداز تاریخی
نویسندگان : پیتر واگنر، ترجمه و تحقیق:حسین حسنی
صفحات : 88-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر برجام بر فرایند دموکراتیک سازی نظام سیاسی و تقویت نهادهای مدنی در ایران
نویسندگان : میر ابراهیم صدیق، محسن جمشیدی، معصومه پورعظیم
صفحات : 103-123
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی طبقه اقتصادی-اجتماعی و انسجام اجتماعی در شهر نوراباد لرستان (مورد مطالعه: جوانان 18 الی 30 سال)
نویسندگان : کیومرث شهبازی، حسینعلی قجری، زهرا محمدی
صفحات : 124-136
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین آیات خداشناسی از دیدگاه تفسیر مجمع البیان
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، سیدحسن جلالی
صفحات : 137-142
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فاکتور های تاثیرگذار مسئولیت اجتماعی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری
نویسندگان : محمد سیادتان، مهدی باصولی، مسعود احمدخانی
صفحات : 143-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بومی سازی برنامه درسی مدارس در بهبود مولفه های هویت قومی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان برنامه ریزی درسی استان مازندران
نویسندگان : محبوبه اسکندری راد، عصمت رسولی
صفحات : 155-165
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانه راهبردهای یادگیری و مطالعه وین اشتاین در دانشکده پرستاری شیراز
نویسندگان : رضا زارعی، سید ابراهیم مناقب، محمدرضا غربی جهرمی
صفحات : 166-180
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث
نویسندگان : سید محمدعلی حسینی
صفحات : 181-211
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قلمروداری، فناوری،و امنیت ملی
نویسندگان : مترجم: نرگس رضایی
صفحات : 212-230
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست ایران در قبال خلیج فارس: پویش تداوم و تغییر
نویسندگان : مترجم: محمدسعید نامداری مقدم
صفحات : 231-248
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خلیج [فارس] در بستری گسترده تر (دولت های ملی بیرونی و تقویت رقابت امنیتی ایران ـ عرب)
نویسندگان : مترجمان:علی صفیارپور، علی قاسمی ناولیقی
صفحات : 249-262
دانلود اصل مقاله