سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398، جلددوم شماره 17

عنوان مقاله : وجوهات تأویل وتفسیر درقرآن
نویسندگان : خواجه حمیدالدین جامی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش‌بینی شدت مشکلات عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودهای ممکن در دانشجویان با شکست عاطفی
نویسندگان : شهناز مرادطلب، اصغر جعفری
صفحات : 17-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر کمیته های حسابرسی بر رابطه بین حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت
نویسندگان : علی اصغر متقی، احمد فرضی
صفحات : 28-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مزاحمت های خیابانی در استان ایلام (مطالعه موردی شهرستان های ایلام و ایوان)
نویسندگان : سعید رحیمی پور، مهدی نجف پور، محمد ریحانی
صفحات : 45-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش ذهنیت فلسفی، سبک‌های تفکر و راهبردهای یادگیری در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد بافق
نویسندگان : فاطمه خدابخشی موری آبادی
صفحات : 70-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مدل کارآفرینی سبز در مسیر توسعه پایدار متناسب با عملکرد شهرک های صنعتی تهران
نویسندگان : سید علی نبوی، مهدی روح الامینی، رضا فتوت کریمی
صفحات : 81-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه الگوی مناسب پذیرش دانشجو برای آموزش عالی ایران
نویسندگان : سید مصطفی هاشمی، عباس خورشیدی، لطف الله عباسی، مهدی شریعت مداری
صفحات : 95-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های شخصیت معلمان بر خودکارآمدی و سبک مدیریت کلاس معلمان
نویسندگان : روح انگیز امینی موغاری
صفحات : 106-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جامعه شناختی توسعه مکان های فقیرنشین (مطالعه کیفی محله خاک سفید ـ منطقه 4 شهرداری تهران)
نویسندگان : احسان حیدری، مهدی مقصودی بیدگلی، بهرام سروستان
صفحات : 116-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین حقوقی حق اشتغال زن در نظام خانواده
نویسندگان : سجاد یلوه، محمدرضا شرافت پیما
صفحات : 132-148
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : یادگیری مشارکتی در سازمانها
نویسندگان : زهره عسگری
صفحات : 149-164
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین بسته آموزشی بومی توانمندسازی شناختی سی و سه پل بر توانمندیهای شناختی کودکان 4 تا 6 ساله
نویسندگان : شهرزاد سپه پور، محمدباقر کجباف، حسن احدی، احمد عابدی
صفحات : 165-176
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحول قدرت و شکل گیری پدیده ی تروریسم در خاورمیانه (از منظر سازه انگاری)
نویسندگان : محسن جمشیدی، محمد باولک زاده، حمید بابایی
صفحات : 177-196
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سرمایه های روانشناختی و بخشش با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان
نویسندگان : علی شیرافکن، عطیه محمدی
صفحات : 197-204
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحریف واقعیت: نقش پروپاگاندا در اطلاعات قرن بیست و یکم
نویسندگان : مترجم: محمدسعید نامداری مقدم
صفحات : 205-224
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تقویت روحیه امیدواری، اعتماد به نفس وخودباوری و پژوهشگری در مطالب
نویسندگان : علی یگانه، سجادآقایی
صفحات : 225-232
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اقدامات فرهنگی میرزاعلی خان امین الدوله
نویسندگان : محمد امیری
صفحات : 233-244
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جرم جاسوسی در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعات تطبیقی
نویسندگان : محمد صابر تاتار
صفحات : 245-259
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین رابطه ی عزت نفس و رضایت از زندگی دبیران متوسطه شهرستان آزادشهر
نویسندگان : زهرا کاظمی مجد، سمیه کاظمی مجد، زینب صفری، الناز الهیاری
صفحات : 260-271
دانلود اصل مقاله