سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398 ، جلداول، شماره 17

عنوان مقاله : بررسی رابطه سلامت عمومی و سرمایه اجتماعی با رضایت از زندگی
نویسندگان : حسن جوزی ، الهه خوشنودی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی مدل و تعیین عوامل نگرشی مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی در فروشگاه اینترنتی شهروند
نویسندگان : سهیل سرمد سعیدی ، بهروز قاسمی ، مهرداد بنداری
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : وجوه تمایز دادگاه کیفری یک با سایر دادگاه های کیفری
نویسندگان : مریم میاری ، حسین رنجبر
صفحات : 27-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه و تحلیل محیط کسب و کار کشورهای ایران و سنگاپور با تمرکز بر حوزه ی فناوری
نویسندگان : مهدی خزایی، المیرا کریم ،گلبرگ صادقی، هادی قریشی امیری
صفحات : 37-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی جرم انگاری جرائم بدون بزهدیده از منظر آموزه¬های حقوق طبیعی
نویسندگان : زهرا فارسی نژاد، محمد امینی زاده
صفحات : 63-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اجتهاد مقاصدی
نویسندگان : حسین درویشی پور خرم آباد
صفحات : 81-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی ارتباط دارایی¬های نقدی و کیفیت سود با تاکید بر شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : مبارکه رجایی لطف¬آبادی ، مصطفی شادکامی ،خاطره قیصری
صفحات : 95-111
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهبرد کلان در برابر راهبرد برآینده در سیاست خارجی ایونت سی. پاپسکو
نویسندگان : مختار پلمس ، محمد مزیّنی
صفحات : 112-132
دانلود اصل مقاله