سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398 ، جلد اول ، شماره 16

عنوان مقاله : رتبه بندی مولفه های معلم شایسته با توجه به سند تحول بنیادین
نویسندگان : ابراهیم حیدری لقب ، طاهره رضائی ، مریم تقی پور
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی شرکتهای چندملیتی درحقوق ایران(سرمایه گذاری وحل وفصل اختلافات)
نویسندگان : داوود آمدی
صفحات : 17-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سرمایه اجتماعی در شهر و مسکن مهر (مطالعه موردی: فولادشهراصفهان)
نویسندگان : ابراهیم طالبی ، محمـود شارع پور ، سید ناصر حجازی
صفحات : 31-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مطالعه ریسک های عملیاتی و پول شویی بازارها
نویسندگان : حمید رضا وزیری گهر ، سید جواد موسی کاظمی
صفحات : 46-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی دین، مذهب و فرهنگ در آفریقا (به صورت موردی: سنگال و تانزانیا)
نویسندگان : آرمان محسنی ، ساجده شریفی ، فاطمه پاکزاد ، فاطمه محمدی ، نادره جاهد، محمدرضا مقومی
صفحات : 61-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی فراشناخت و آموزش حل مسئله در بهبود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در سال1392
نویسندگان : مریم صادقی
صفحات : 77-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهنماي ارزیابی نقش سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) بر بهره وری و نوآوری سازمان
نویسندگان : ریحانه عباس پور ، اسکندر شیرازی، بهزاد مرادی
صفحات : 94-104
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تولید پیکره افعال کتاب¬های فارسی اول تا دوازدهم و استخراج فهرست افعال متمایز
نویسندگان : مرضیه توکل ، محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی ، محمد باقر دستغیب
صفحات : 105-121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روند مطالعات ترجمه در ایران: بررسی موردی نشریات رتبه‌دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان‌نامه‌ها و همایش‌ها
نویسندگان : محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی ، فاطمه احمدی نسب
صفحات : 122-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مدیریت سود و میزان افشا بر عملکرد مالی واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : معصومه حیاتی
صفحات : 135-146
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی اختلال یادگیری نارساخوانی بر اساس رشد زبان، عملکردهای اجرایی و مهارت های حسی و حرکتی
نویسندگان : مریم ویسمه ، مسعود قاسمی
صفحات : 147-159
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش پیش¬بین باورهای دینی در انگیزش پیشرفت دانش¬آموزان، یک مطالعه مقطعی به همراه مرور پیشینه
نویسندگان : طاهره کاشانی خطیب ، مهدی دوایی
صفحات : 160-168
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احکام جنایت به فرد دچار حیات پایدار نباتی از منظر فقه اهلبیت(ع)
نویسندگان : محمد ظاهر محمدی، جلال الدین قیاسی
صفحات : 169-181
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش کنترل‌گری والدین بر تصویربدن افراد چاق و دارای اضافه‌وزن مراجعه‌کننده به کلینیک‌ تغذیه
نویسندگان : طاهره محمودیان‌دستنایی، عبدالحکیم تیرگری ، صبا عباسپور
صفحات : 182-191
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396
نویسندگان : الهام ظاهری ،پریسا کرم بیگی
صفحات : 192-201
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حکومت الکترونیک ، پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت باز مهندسی تشکیلات دولتی کشور ایران
نویسندگان : مهرداد احمدی ، سید محمد امین رضوی نیا
صفحات : 202-217
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکرد اسلامی و اخلاقی در رفتار سازمانی
نویسندگان : مصطفی فتحی ، الهام دارینی
صفحات : 218-244
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سامانه های خبره در تشخیص و ارزیابی کودکان با نیازهای ویژه
نویسندگان : آیدا کاظمی ، مسعود قاسمی
صفحات : 245-256
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش مرور زندگی بر هویت و یکپارچگی من در سالمندان مقیم خانه سالمندی شهرستان شاهرود
نویسندگان : علی شیرافکن کوپکن ، زهرا رمضانیان
صفحات : 257-268
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر مدیریت تعارض از منظر اسلام
نویسندگان : سیده نسترن شرافتی ، رمضان جهانیان
صفحات : 269-282
دانلود اصل مقاله