سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398، جلد دوم، شماره 15

عنوان مقاله : ايراني گرايي در شعر مكتب آذربايجاني
نویسندگان : فاطمه بیگم سید عصایی ، دکتر سید مجید تقوی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر توانمندسازی منابع انسانی بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی و نواوری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نویسندگان : مسلم صالحی ، محمدرضا غربی جهرمی، سید ابراهیم مناقب
صفحات : 17-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پیامد ها منفی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی دانش آموزان
نویسندگان : سید مهدی سید رضایی ، علیرضا سلیمانی ، محمدرضا جعفری ، حمید حیدری
صفحات : 29-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ردیابی مفهوم جامعه مدنی در احادیث و سنت سیاسی ائمه شیعه
نویسندگان : مجتبی طالقانی
صفحات : 38-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر بررسی رابطه بین سیاستهای مالیاتی و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : بهنوش باستانی، عالیه بهادری، عاطفه توکلی
صفحات : 54-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مولفه های توانمند سازی در بهره وری کارکنان بیمه پارسیان
نویسندگان : سعید رضا ابراهیمی
صفحات : 65-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی موانع و چالش های فراروی مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت بيمه (مطالعه موردی: بيمه پارسيان)
نویسندگان : سعیدرضا ابراهیمی
صفحات : 75-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست گذاری عمومی در چهارچوب اقتصاد سیاسی اسلامی
نویسندگان : امیرمحمد ایزدی
صفحات : 89-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر فشارزا های روانی بر بی انگیزشی شغلی با تعدیل کنندگی جهت‌گیری یادگیری
نویسندگان : عبدالزهرا نعامی، داریوش توسلی
صفحات : 102-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه شادکامی وحمایت سازمانی دربین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
نویسندگان : مرتضی رضایی صوفی ، فاطمه صدیقی فاروجی
صفحات : 114-125
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مولفه های حکمرانی خوب در گستره مدیریت شهری از منظر حقوق عمومی
نویسندگان : داوود آمدی
صفحات : 126-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهداشت روان و سبک زندگی آگاهانه، متعهدانه و شادمانه در نوجوانان
نویسندگان : مصطفی حلیمی جلودار ، افسانه بانیگل ، سیدجواد مومنی
صفحات : 146-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین ضرورت نقش ارزش های انسانی برای رهایی از ولنگاری فرهنگی از منظر مثنوی مولوی
نویسندگان : سیدغلامرضا غیبی ، اصغر اشرفی
صفحات : 155-169
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بـررسی آثار و پـیامدهای زیـاده گویـی
نویسندگان : امیر جوان ملایوسفی، اکبر ساجدی، جواد نعمتی
صفحات : 170-176
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترک بین ایرانیان و ارمنیان در طول تاریخ
نویسندگان : وحید رشیدوش
صفحات : 177-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی کارکنان سازمان های دولتی
نویسندگان : بهمن خسروی پور، علی زلکی نژاد
صفحات : 188-203
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی تازه به تکوین جهان، از دیدگاه آریایی های هند و ایران
نویسندگان : ابراهیم سراوانی، امید واصفی، مهر انگیز پیری صادق، سکینه پودینه آقایی
صفحات : 204-221
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه اگزیستانسیالیسم در رمان گابريل گارسيا ماركز با عنوان كسي به سرهنگ نامه نمي نويسد
نویسندگان : نفیسه ایران پور ، فاطمه سادات بصیری زاده ، شیوا ظاهری بیرگان3
صفحات : 222-229
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خوانش تطبیقی فمنیسم و تجلی زنانه در دو رمان زویا پیر زاد
نویسندگان : فاطمه سادات بصیری زاده ، شیوا ظاهری بیرگانی ، نرگس ر ئوف زاده
صفحات : 230-242
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاریخچه و قدمت ارزشیابی در ایران
نویسندگان : علی توانگر ، طاهره رضائی ، مریم تقی پور
صفحات : 243-255
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز(سیستم های مغزی- رفتاری) با اعتماد به حل مساله، گرایش- اجتناب و کنترل شخصی( حل مساله ) در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه
نویسندگان : علی سعیدی آق گنبد علی خادمی
صفحات : 256-272
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جنبه های ضدفرهنگی موسیقی مردم پسند در دهه ی 1960 میلادی در امریکا
نویسندگان : مهدی آقازاده، مریم لاری، محمد معین الدینی
صفحات : 273-286
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد برون متنی و درون متنی سور نورین و لایت
نویسندگان : عبدالله غلامی ، لیدا حبیبی ، سمیه مصطفوی
صفحات : 287-304
دانلود اصل مقاله