سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398 ، جلد دوم ، شماره 15

عنوان مقاله : ايراني گرايي در شعر مكتب آذربايجاني
نویسندگان : فاطمه بیگم سید عصایی ، دکتر سید مجید تقوی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر توانمندسازی منابع انسانی بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی و نواوری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نویسندگان : مسلم صالحی ، محمدرضا غربی جهرمی، سید ابراهیم مناقب
صفحات : 17-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پیامد ها منفی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی دانش آموزان
نویسندگان : سید مهدی سید رضایی ، علیرضا سلیمانی ، محمدرضا جعفری ، حمید حیدری
صفحات : 29-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ردیابی مفهوم جامعه مدنی در احادیث و سنت سیاسی ائمه شیعه
نویسندگان : مجتبی طالقانی
صفحات : 38-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر بررسی رابطه بین سیاستهای مالیاتی و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : بهنوش باستانی، عالیه بهادری، عاطفه توکلی
صفحات : 54-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر مولفه های توانمند سازی در بهره وری کارکنان بیمه پارسیان
نویسندگان : سعید رضا ابراهیمی
صفحات : 65-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی موانع و چالش های فراروی مديريت ارتباط با مشتريان در صنعت بيمه (مطالعه موردی: بيمه پارسيان)
نویسندگان : سعیدرضا ابراهیمی
صفحات : 75-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیاست¬گذاری عمومی در چهارچوب اقتصاد سیاسی اسلامی
نویسندگان : امیرمحمد ایزدی
صفحات : 89-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر فشارزا¬های روانی بر بی¬انگیزشی شغلی با تعدیل¬کنندگی جهت‌گیری یادگیری
نویسندگان : عبدالزهرا نعامی ، داریوش توسلی
صفحات : 102-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه شادکامی وحمایت سازمانی دربین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
نویسندگان : مرتضی رضایی صوفی ، فاطمه صدیقی فاروجی
صفحات : 114-125
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مولفه های حکمرانی خوب در گستره مدیریت شهری از منظر حقوق عمومی
نویسندگان : داوود آمدی
صفحات : 126-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهداشت روان و سبک زندگی آگاهانه، متعهدانه و شادمانه در نوجوانان
نویسندگان : مصطفی حلیمی جلودار ، افسانه بانیگل ، سیدجواد مومنی
صفحات : 146-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین ضرورت نقش ارزش های انسانی برای رهایی از ولنگاری فرهنگی از منظر مثنوی مولوی
نویسندگان : سیدغلامرضا غیبی ، اصغر اشرفی
صفحات : 155-169
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بـررسی آثار و پـیامدهای زیـاده¬گویـی
نویسندگان : امیر جوان ملایوسفی ، اکبر ساجدی ، جواد نعمتی
صفحات : 170-176
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترک بین ایرانیان و ارمنیان در طول تاریخ
نویسندگان : وحید رشیدوش
صفحات : 177-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی کارکنان سازمان¬های دولتی
نویسندگان : بهمن خسروی¬پور ، علی زلکی نژاد
صفحات : 188-203
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی تازه به تکوین جهان، از دیدگاه آریایی¬های هند و ایران
نویسندگان : ابراهیم سراوانی، امید واصفی ، مهر انگیز پیری صادق ، سکینه پودینه آقایی
صفحات : 204-221
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه اگزیستانسیالیسم در رمان گابريل گارسيا ماركز با عنوان كسي به سرهنگ نامه نمي نويسد
نویسندگان : نفیسه ایران پور ، فاطمه سادات بصیری زاده ، شیوا ظاهری بیرگان3
صفحات : 222-229
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خوانش تطبیقی فمنیسم و تجلی زنانه در دو رمان زویا پیر زاد
نویسندگان : فاطمه سادات بصیری زاده ، شیوا ظاهری بیرگانی ، نرگس ر ئوف زاده
صفحات : 230-242
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاریخچه و قدمت ارزشیابی در ایران
نویسندگان : علی توانگر ، طاهره رضائی ، مریم تقی پور
صفحات : 243-255
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز(سیستم های مغزی- رفتاری) با اعتماد به حل مساله، گرایش- اجتناب و کنترل شخصی( حل مساله ) در دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه.
نویسندگان : علی سعیدی آق گنبد علی خادمی
صفحات : 256-272
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جنبه¬های ضدفرهنگی موسیقی مردم¬پسند در دهه¬ی 1960 میلادی در امریکا
نویسندگان : مهدی آقازاده ، مریم لاری ، محمد معین الدینی
صفحات : 273-286
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد برون متنی و درون متنی سور نورین و لایت
نویسندگان : عبدالله غلامی ، لیدا حبیبی ، سمیه مصطفوی
صفحات : 287-304
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظارت یا تونلینگ سهامداران بزرگ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : اسماعیل خجسته ، مهدی رضایی
صفحات : 305-315
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش صلاحیت¬های حرفه¬ای مدیران دانشگاه در اثر بخشی سازمانی (موردکارکنان¬دانشگاه تهران)
نویسندگان : نیکزاد تقی خانی ، جواد پورکریمی
صفحات : 316-333
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش¬آموزان با اختلال¬های یادگیری
نویسندگان : محمد رحیم زاده ،سارا دهنوی
صفحات : 334-349
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احیای نهاد علم بعد از حمله‌ی مغول در تمدن اسلامی با تأکید بر دانشگاه ربع رشیدی- تبریز
نویسندگان : زکریا رحیمی ، فاروق امین مظفری
صفحات : 350-366
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر بازي‌هاي رايانه‌اي بر عملکرد شناختی، هیجانی و اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر یاسوج
نویسندگان : معصومه همتی نصرآباد سفلی ، علی اکبر پیراسته مطلق ، زهرا کرمی ، پروین محمدی
صفحات : 367-376
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راهبردهای پیشگیری از جرایم سایبری با نگاهی بر سیاست جنایی ایران و رهنمودهای سازمان ملل متحد
نویسندگان : فهیمه بهرامی پور
صفحات : 377-398
دانلود اصل مقاله