سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1397 ، جلد سوم ، شماره 14

عنوان مقاله : بررسی رابطه حمایت های اجتماعی و دلبستگی با رفتار های پر خطر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 98-97
نویسندگان : سعید رستمی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسايي، الویت بندی ومقایسه عوامل مؤثر بر انگيزش کارکنان شاغل درفرماندهي انتظامي (مورد مطالعه شهرستان مشهد و تایباد)
نویسندگان : احمد لطيفيان
صفحات : 16-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله ای در زوجین دارای سازگاری زناشویی بالا وپایین
نویسندگان : شادیه کریمی ، زینب خانجانی
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مرزهای شرقی و کارکردهای ژئوپلیتیک آن
نویسندگان : ایرج جلالی، محمدمسیح هاشمی نیا
صفحات : 48-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر سنجی نقش اعتماد سازمانی بر چابکی سازمان (مورد مطالعه شرکت آبسال تهران)
نویسندگان : فرهاد نژاد ایرانی، حجت منتظرخراسان
صفحات : 63-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت میزان رضایت شهروندان از محیط زیست شهری
نویسندگان : فاطمه همدانی، ربابه الماسی، فاطمه ابراهیمی کوچکسرایی
صفحات : 84-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سلامت روان در در کودکان مقطع پیش دبستانی شهر ایلام و نقش مربیان بر روی آنها
نویسندگان : علی یگانه نژاد
صفحات : 104-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش شناختی-رفتاری بر حل مساله خانواده و راهبرهای مقابله با استرس مردان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان دهگلان
نویسندگان : کاظم فرجام، زهرا غلامی حیدرابادی
صفحات : 109-123
دانلود اصل مقاله