سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397، جلد سوم، شماره 12

عنوان مقاله : مقایسه نگرش و جهت گیری مذهبی معتادان به مواد مخدر با افراد عادی
نویسندگان : زهرا علی بخشی - فاطمه بربصره
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین تاثیرعوامل موثر بر بهبود کارایی و اثربخشی نیروی انسانی در شرکت نفت شهرستان گچساران
نویسندگان : حسن سلطانی
صفحات : 10-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه پایدار
نویسندگان : هوشنگ زمانی عظیم ـ فیروزه خزایی کوهپر
صفحات : 26-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به اوضاع سیاسی و فرهنگی ایران در دوران فرمانروایی طولانی مدت شاهرخ تیموری
نویسندگان : مسعود محمدی
صفحات : 38-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل ارتکابی جرائم خشن وراهکارهای پیشگیری آن
نویسندگان : عبدالرضا اصغری ، سمیرا سیدی2
صفحات : 51_68
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مکان یابی دفن پسماندهای روستایی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب خوشاب)
نویسندگان : محمد علی زنگنه اسدی، علی اکبر شایان یگانه،مجید ابراهیمی، علی شکاری بادی
صفحات : 69-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل ارتکابی جرائم خشن وراهکارهای پیشگیری آن
نویسندگان : عبدالرضا اصغری، سمیرا سیدی
صفحات : 87-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حیات طیبه و مبانی سبک زندگی قرآنی
نویسندگان : محسن عمیق
صفحات : 102-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آسيبهای اجتماعی فضای مجازی در بين دانشجویان 69- دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد در سال تحصيلی 69
نویسندگان : صدیقه رفیعی،مهشید سلیمانی
صفحات : 123-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان بهزیستی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
نویسندگان : شهناز پارسا
صفحات : 140_149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر همگرایی درآمدی منطقه ای بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران و کشورهای همسایه
نویسندگان : هاشم زارع، علیرضا عزیزی، حسن مقیمی اسفند آبادی
صفحات : 150-163
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش هیجانی دبیران با میزان رضایتمندی شغلی در مدارس متوسطه دوره دوم منطقه 17 آموزش و پرورش
نویسندگان : بیوک تاجری، قربان فتحی اقدم
صفحات : 164-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر انواع حمایت تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و قصد ترک تحصیل
نویسندگان : محمد تقی ابراهیمی، مهدی نجاری
صفحات : 179-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط میان فعالیت حرکتی با امتیازات آزمون های غربالگری عملکردی دانش آموزان تکواندوکار تهرانی
نویسندگان : ابراهیم عباسی ، محسن حلاجی
صفحات : 188-195
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر بهزیستی روانشناختی، شاکامی، معنای زندگی و بخشش دختران دبیرستانی
نویسندگان : فاطمه بیانفر، زینب پرهیزگار
صفحات : 196-208
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مستقیم و غیر مستقیم قوانین بعنوان عوامل جرم زا
نویسندگان : سعید مردانی ، ثریا غلامی
صفحات : 209-218
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه انتقال یادگیری نیم کره ای در دانش آموزان عادی با دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در شهرستان بوکان
نویسندگان : ژاله جمالی ، غلامحسین جوانمرد ، سمانه حیاتی پور
صفحات : 219-232
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و کاهش اختلال خوردن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
نویسندگان : کاظم قجاوند ، نرگس ابراهیمی خبیر
صفحات : 233-242
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیرفضای سبز بر کیفیت زندگی و شادکامی شهروندان با استفاده از روش آکسفورد (نمونه موردی منطقه 2.10 شهر تهران)
نویسندگان : پریسا جمشیدی
صفحات : 243-256
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان در ایران
نویسندگان : اعظم نجبائی ، امیررضا صالح مقدم ، سید رضا مظلوم
صفحات : 257-265
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت معلمان با میانجی گری فرهنگ سازمانی
نویسندگان : سعید رضایی، مهدی معینی کیا
صفحات : 266-276
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی تفکر انتقادی براساس عملکردهای نوروسایکولوژیک در دانش آموزان تیز هوش
نویسندگان : مجید سیوانی زاده، سمانه سادات جعفر طباطبایی
صفحات : 277-284
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل موثر برکیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی در شهرستان های استان تهران با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد
نویسندگان : محسن حلاجی، محمد‌هادی قسمتی آذر شربیانی
صفحات : 285-293
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر ساخت‌وساز جدید بر قیمت مسکن در ایران
نویسندگان : سکینه بارانی لقب، داریوش رضایی، روح اله مرادیان
صفحات : 294-305
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر حافظه سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سال - پاییز 1396؛ (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 25 سال منطقه یک و نه تهران)
نویسندگان : صاحب قربانیان، صفورا رحیمی
صفحات : 306-321
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چرايي عدم قيام امام حسين در عصر معاويه (پايبندي به صلح؟ شخصيت سيْاس معاويه يا ملاحظاتي ديگر؟)
نویسندگان : ليلا سليماني
صفحات : 322-332
دانلود اصل مقاله