سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد پنجم، شماره 11

عنوان مقاله : توانمند سازی بافت‌های فرسوده با رویکرد پایداری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر کرمان
نویسندگان : مه لقا حکمت
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه گرایش به ترک تحصیل و اهداف پیشرفت رویکردی– عملکردی با میانجیگری تاب آوری تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : زینب خیام سحری ، محمد دریکوند ، صادق نصری
صفحات : 17-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین تاب آوری و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : سوده حسین نژاد ، فاطمه نوربخش اميري
صفحات : 31-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر پیامدهای روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون
نویسندگان : علیرضا اسلامی ، پژمان بریمانی ، ناهید حسن¬نژاد ، سمانه دوست محمد
صفحات : 42-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حقانیت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلامدر نهج البلاغه
نویسندگان : ابوالحسن ابراهیمی , حسن حسن زاده
صفحات : 50_74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر پیامدهای روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون
نویسندگان : علیرضا اسلامی ، پژمان بریمانی2، ناهید حسن¬نژاد3، سمانه دوست محمد4
صفحات : 51-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل ساختاری پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
نویسندگان : محمودزارع جمال آبادی ، سیدعلیرضا افشانی
صفحات : 58-68
دانلود اصل مقاله