سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397، جلد دوم، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تحولات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
نویسندگان : محمد جمادی، علی جانی پور
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیرپذیری عملکرد اثر بخش و کارآمد صادراتی بنگاه های کوچک و متوسطSMEs))ازاستراتژیهای مزیت رقابتی )براساس مدل پورتر( مورد پژوهی: صادرکنندگان مواد غذایی ایران
نویسندگان : زهرا صفرپور
صفحات : 14-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : دکتر مجید مرادی - دکتر زهرا مرادی - سارا رخشان
صفحات : 32-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تحلیل مختلط اصطلاحات ترجمه در دیدگاه انتخاب شده مترجمان(دیدگاه کتاب غرور و تعصب از جین آستن)
نویسندگان : بنفشه مستوفی شلمانی
صفحات : 54-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : مجید مرادی، زهرا مرادی، سارا رخشان
صفحات : 80-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مدیریت استعداد با انگیزش شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان
نویسندگان : فاطمه زنگی دارستانی، رستم پور رشیدی
صفحات : 104-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهکارهای فعال‌سازی اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت‌های بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان
نویسندگان : حسین افلاکی فرد، کریم طیبی خرمی
صفحات : 114-121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل و عوامل آسیب های اجتماعی در زنان آسیب دیده اجتماعی
نویسندگان : صدیقه رفیعی
صفحات : 122-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بهزیستی روانشناختی و رضایت شغلی با باورهاي غيرمنطقی
نویسندگان : محمود گودرزی، فاطمه شیری
صفحات : 145_155
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک زندگی خانواده با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان در آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد
نویسندگان : صدیقه رفیعی طاقانکی
صفحات : 156-177
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین هویت اجتماعی، خودشیفتگی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به فضای مجازی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آبادان
نویسندگان : بابک قاسمی، علیرضا حیدری
صفحات : 178-189
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه کیفیت خواب با سلامت عمومی کارکنان پلیس آگاهی شهرستان مشهد در پاییز 1393
نویسندگان : جواد زنگنه، کاظم طالب زاده، جواد شفیع زاده، نسیم رزمخواه
صفحات : 190-195
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر هویت برند شرکت بر رفتار و نگرش کارکنان ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی غرب تهران از قبیل بانکهای سامان،شهر ،سرمایه و دی و موسسه اعتباری توسعه)
نویسندگان : هادی حق شناس، فریده حقیقت ناصری
صفحات : 196-205
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران
نویسندگان : محمد کاظم نظيري ، داود جعفري سرشت ، الهام بني سعيد
صفحات : 206-220
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی اعتقادی و ارزشی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث
نویسندگان : حسن بوژمهرانی، جواد ایروانی
صفحات : 221-235
دانلود اصل مقاله