سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد دوم ، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تحولات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
نویسندگان : محمد جمادی1، علی جانی پور2
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیرپذیری عملکرد اثر بخش و کارآمد صادراتی بنگاه های کوچک و متوسطSMEs))ازاستراتژیهای مزیت رقابتی )براساس مدل پورتر( مورد پژوهی: صادرکنندگان مواد غذایی ایران
نویسندگان : زهرا صفرپور
صفحات : 14-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : دکتر مجید مرادی - دکتر زهرا مرادی - سارا رخشان
صفحات : 32-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تحلیل مختلط اصطلاحات ترجمه در دیدگاه انتخاب شده مترجمان(دیدگاه کتاب غرور و تعصب از جین آستن)
نویسندگان : بنفشه مستوفی شلمانی
صفحات : 54-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : مجید مرادی1، زهرا مرادی2، سارا رخشان۳
صفحات : 80-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مدیریت استعداد با انگیزش شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان
نویسندگان : فاطمه زنگی دارستانی1، رستم پور رشیدی2
صفحات : 103-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهکارهای فعال‌سازی اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت‌های بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان
نویسندگان : حسین افلاکی فرد، کریم طیبی خرمی
صفحات : 114-121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل و عوامل آسیب های اجتماعی در زنان آسیب دیده اجتماعی
نویسندگان : صدیقه رفیعی
صفحات : 122-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بهزیستی روانشناختی و رضایت شغلی با باورهاي غيرمنطقی
نویسندگان : محمود گودرزی، فاطمه شیری
صفحات : 145_155
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک زندگی خانواده با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان در آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد
نویسندگان : صدیقه رفیعی طاقانکی
صفحات : 156-177
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین اثربخشی آموزش های مبتني بر ذهن آگاهي برانگیزش تحصیلی و باورهاي هوشي دانش آموزان دختر
نویسندگان : اشرف سادات تاج زادقهی، ابوطالب سعادتی شامیر
صفحات : 178-188
دانلود اصل مقاله