سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد دوم ، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تحولات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
نویسندگان : محمد جمادی1، علی جانی پور2
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیرپذیری عملکرد اثر بخش و کارآمد صادراتی بنگاه های کوچک و متوسطSMEs))ازاستراتژیهای مزیت رقابتی )براساس مدل پورتر( مورد پژوهی: صادرکنندگان مواد غذایی ایران
نویسندگان : زهرا صفرپور
صفحات : 14-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : دکتر مجید مرادی - دکتر زهرا مرادی - سارا رخشان
صفحات : 32-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تحلیل مختلط اصطلاحات ترجمه در دیدگاه انتخاب شده مترجمان(دیدگاه کتاب غرور و تعصب از جین آستن)
نویسندگان : بنفشه مستوفی شلمانی
صفحات : 54-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اهرم عملیاتی و ریسک تجاری در تصمیم‌گیری مدیران
نویسندگان : مجید مرادی1، زهرا مرادی2، سارا رخشان۳
صفحات : 80-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مدیریت استعداد با انگیزش شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان
نویسندگان : فاطمه زنگی دارستانی1، رستم پور رشیدی2
صفحات : 103-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهکارهای فعال‌سازی اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت‌های بدنی از دیدگاه دانش‌آموزان
نویسندگان : حسین افلاکی فرد، کریم طیبی خرمی
صفحات : 114-121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل و عوامل آسیب های اجتماعی در زنان آسیب دیده اجتماعی
نویسندگان : صدیقه رفیعی
صفحات : 122-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بهزیستی روانشناختی و رضایت شغلی با باورهاي غيرمنطقی
نویسندگان : محمود گودرزی، فاطمه شیری
صفحات : 145_155
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک زندگی خانواده با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زنان در آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد
نویسندگان : صدیقه رفیعی طاقانکی
صفحات : 156-177
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین هویت اجتماعی، خودشیفتگی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به فضای مجازی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آبادان
نویسندگان : بابک قاسمی ، علیرضا حیدری
صفحات : 178-189
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه کیفیت خواب با سلامت عمومی کارکنان پلیس آگاهی شهرستان مشهد در پاییز 1393
نویسندگان : جواد زنگنه ،کاظم طالب زاده ، جواد شفیع زاده ، نسیم رزمخواه
صفحات : 190-195
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر هویت برند شرکت بر رفتار و نگرش کارکنان ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی غرب تهران از قبیل بانکهای سامان،شهر ،سرمایه و دی و موسسه اعتباری توسعه)
نویسندگان : هادی حق شناس ، فریده حقیقت ناصری
صفحات : 196-205
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران
نویسندگان : محمد کاظم نظيري ، داود جعفري سرشت ، الهام بني سعيد
صفحات : 206-220
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استعاره‌های مفهومی عاطفی در رمان سرگذشت ندیمه
نویسندگان : سولماز احمدی فر ، زینب نقدی
صفحات : 221-233
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی اعتقادی و ارزشی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث
نویسندگان : حسن بوژمهرانی ، جواد ایروانی
صفحات : 234-249
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان نشاط شهروندی در ابعاد زیست‌محیطی و سیاسی شهروندان شهر همدان
نویسندگان : راهله جعفری ، عباسعلی قیومی ، تکتم فرمانفرمایی
صفحات : 250-269
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهرۀ بانکی از منظر فقهای شیعه و سنی (شافعیون)
نویسندگان : رؤیا حسنی
صفحات : 270-290
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چگونگی توسل به دفاع مشروع در مقابل اعمال تروریستی
نویسندگان : مهدی پور رمضان ، مسعود راعی
صفحات : 291-300
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته علی رضاقلی
نویسندگان : مجید صائب فر
صفحات : 301-314
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رتبه بندی ابعاد تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سازمان منطقه آزاد کیش
نویسندگان : بهرام علیشیری ، میثم سام بند
صفحات : 315-333
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شیوه های جذب هنرجو و کیفیت بخشی به فرآیند آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آمل
نویسندگان : اکبر رهنما، حسن محمودی، علی اکبر عطائی فر، اسدالله شفیع زاده
صفحات : 334-354
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأسیس تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (مصوب 1980 وین) با نگاهی به مقررات ایران، انگلستان و ولز و فرانسه
نویسندگان : مجتبی زاهدیان، جواد جعفری
صفحات : 355-366
دانلود اصل مقاله