سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد اول ، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تعدد جرم در فقه
نویسندگان : محمد جمادی، علی جانی پور
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی شعور عاطفی جوانان
نویسندگان : ندا قلی پور، محمد کاظم فخری، شعبان حیدری
صفحات : 15-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی بیرون مدرسه
نویسندگان : حسین افلاکی فرد، ناصره طیبی خرّم
صفحات : 25-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمان برکیفیت زندگی کاری کارکنان شهرک صنعتی بیرجند
نویسندگان : منیره کتابچی
صفحات : 33_41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ی باورهای غیر منطقی و اختلالات روانی در بیماران افسرده
نویسندگان : محمود گودرزی، فاطمه شیری
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی با گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه 3 تهران
نویسندگان : شیوا امجدی فر، محمدرضا بحرانی
صفحات : 51_61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه خودكارامدي شغلي، استرس شغلي و هوش هيجاني با فرسودگي شغلي كاركنان آموزش و پرورش
نویسندگان : مسلم چرابین، مهین نوری نوخندان
صفحات : 62-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش شاخص های (فرهنگی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی) کیفیت زندگی در توسعه پایدار روستایی(مورد مطالعه؛ دهستان های بگیم قلعه از توابع شهرستان نقده)
نویسندگان : هدایت محمد زاده، ماندانا جهانشيري
صفحات : 77-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر شاخص های انعطاف پذیری و آسیب پذیری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور ایران
نویسندگان : مهرزاد ابراهیمی، علیرضا عزیزی، حسن مقیمی اسفند آبادی
صفحات : 94-109
دانلود اصل مقاله