سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1397 ، جلد دوم ، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر خلاقیت، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : محمد حسین حسینی، حسین افلاکی فرد
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشروعیت تولد فرزند بعد از وفات والدین
نویسندگان : محرم مولائی، حمید طالب زاده
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اهمیت پیامدهای فناوری نانو در اقتصاد و فیزیک در کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای اروپایی
نویسندگان : الناز رستم پور
صفحات : 23-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه اثرات اجتماعی مکان‌های تجاری کلان مقیاس در تعامل و سرزندگی فضاهای شهر: مرکز خرید تیراژه-تهران
نویسندگان : نور محمد منجزی، مهدی مرادی
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر کار خانگی زنان در شرایط گذران زندگی خانوادگی آنها (مورد مطالعه: زنان دهستان گچین بالا)
نویسندگان : نجم الدین خلاده
صفحات : 43-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرات اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اجتماعي کیفیت زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان
نویسندگان : نظامعلی وفایی
صفحات : 60-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه عوامل محافظت کننده با افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه
نویسندگان : فهیمه کلالی
صفحات : 83-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گسترش تصوف در هند(باتاملی برطریقتِ نظام الدین اولیاء چُشتی633-725ه.ق)
نویسندگان : محمدحسن بسکابادی
صفحات : 101-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی چالش‌های رتبه‌بندی بین المللی دانشگاه‌ها با تأکید بر دانشگاه‌های ایران
نویسندگان : نرگس موسوی ، دکتر یداله مهرعلی¬زاده2، دکتر حمید فرهادی¬راد
صفحات : 109_121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی بر امنیت مرزهای شرقی کشور(مطالعه موردی: مرز یزدان تا سرخس)
نویسندگان : محمد علی زنگنه اسدی، علی اکبر شایان یگانه، مجید ابراهیمی
صفحات : 122-135
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
نویسندگان : مینا سادات میر شجاع
صفحات : 136_143
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی تهران ارزیابی و تعیین سطح پایداری توسعه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه(ANP) مطالعه موردی: شهر ابهر
نویسندگان : محمد شقاقی
صفحات : 144-158
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش معنوی دبیران با میزان رضایتمندی شغلی در مدارس متوسطه دوره دوم منطقه 17 آموزش و پرورش
نویسندگان : بیوک تاجری، قربان فتحی اقدم
صفحات : 159-173
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هدف¬گذاری سیاست پولی درچارچوب مدل های قاعده و استصواب در اقتصاد ایران
نویسندگان : نادر فاتحی ، دکتر جهانگیر بیابانی
صفحات : 174-186
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی برنامه مثبت نگری بر افزایش شادکامی و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا
نویسندگان : فاطمه بیانفر ، فرشته پرهیزگار
صفحات : 187-198
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طرح نوسازی و بهسازی بافت تاریخی با تأکید بر رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهی :بافت تاریخی شهر رفسنجان
نویسندگان : فاطمه باقری
صفحات : 199-216
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش موسیقی بر مفاهیم ریاضی و میزان حافظه شنیداری
نویسندگان : تقی آقا حسینی ، پروین زایری
صفحات : 217-225
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و رتبه¬بندی چالش های مدیریت استراتژیک در آموزش عالی از نظر معیارهای حقوق اداری به روش AHP فازی
نویسندگان : مرجان ملاعلیا
صفحات : 226-238
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و بهبود تصویر بدن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
نویسندگان : کاظم قجاوند ، نرگس ابراهیمی خبیر
صفحات : 239-247
دانلود اصل مقاله