سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1397، جلد دوم، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر خلاقیت، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : محمد حسین حسینی، حسین افلاکی فرد
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشروعیت تولد فرزند بعد از وفات والدین
نویسندگان : محرم مولائی، حمید طالب زاده
صفحات : 9-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اهمیت پیامدهای فناوری نانو در اقتصاد و فیزیک در کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای اروپایی
نویسندگان : الناز رستم پور
صفحات : 23-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه اثرات اجتماعی مکان‌های تجاری کلان مقیاس در تعامل و سرزندگی فضاهای شهر: مرکز خرید تیراژه-تهران
نویسندگان : نور محمد منجزی، مهدی مرادی
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر کار خانگی زنان در شرایط گذران زندگی خانوادگی آنها (مورد مطالعه: زنان دهستان گچین بالا)
نویسندگان : نجم الدین خلاده
صفحات : 43-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرات اعتبارات خُرد بانک کشاورزی بر بُعد اجتماعي کیفیت زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان
نویسندگان : نظامعلی وفایی
صفحات : 60-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه عوامل محافظت کننده با افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه
نویسندگان : فهیمه کلالی
صفحات : 83-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گسترش تصوف در هند(باتاملی برطریقتِ نظام الدین اولیاء چُشتی633-725ه.ق)
نویسندگان : محمدحسن بسکابادی
صفحات : 101-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی چالش‌های رتبه‌بندی بین المللی دانشگاه‌ها با تأکید بر دانشگاه‌های ایران
نویسندگان : نرگس موسوی، دکتر یداله مهرعلی زاده، دکتر حمید فرهادی راد
صفحات : 109_121
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
نویسندگان : مینا سادات میر شجاع
صفحات : 122-129
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی و تعیین سطح پایداری توسعه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه(ANP) مطالعه موردی: شهر ابهر
نویسندگان : محمد شقاقی
صفحات : 130-142
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش معنوی دبیران با میزان رضایتمندی شغلی در مدارس متوسطه دوره دوم منطقه 17 آموزش و پرورش
نویسندگان : بیوک تاجری، قربان فتحی اقدم
صفحات : 143-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هدف گذاری سیاست پولی درچارچوب مدل های قاعده و استصواب در اقتصاد ایران
نویسندگان : نادر فاتحی، دکتر جهانگیر بیابانی
صفحات : 157-169
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی برنامه مثبت نگری بر افزایش شادکامی و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا
نویسندگان : فاطمه بیانفر، فرشته پرهیزگار
صفحات : 170-181
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طرح نوسازی و بهسازی بافت تاریخی با تأکید بر رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهی :بافت تاریخی شهر رفسنجان
نویسندگان : فاطمه باقری
صفحات : 182-199
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش موسیقی بر مفاهیم ریاضی و میزان حافظه شنیداری
نویسندگان : تقی آقا حسینی، پرو ن زایری
صفحات : 200-208
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت استراتژیک در آموزش عالی از نظر معیارهای حقوق اداری به روش AHP فازی
نویسندگان : مرجان ملاعلیا
صفحات : 209-219
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و بهبود تصویر بدن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
نویسندگان : کاظم قجاوند، نرگس ابراهیمی خبیر
صفحات : 220-228
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انقلاب اسلامی و روشنفکران به‌مثابه بخشی از طبقه متوسط جدید
نویسندگان : اصغر غفاری پور، مجید رضا کریمی
صفحات : 229-238
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش در ساختار طبقه سرمایه‌دار ایران دوره جمهوری اسلامی
نویسندگان : مهیار طاعتی
صفحات : 239-250
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيش بيني خودكارآمدي ادراك شده بر اساس ابعاد طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ابعاد هوش معنوي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز
نویسندگان : مسعود خالق پور، زینب عباسی
صفحات : 251-261
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی فقهی همکاری قضائی حکومت اسلامی با دولتهای غیر اسلامی با تأکید بر استرداد مجرمین
نویسندگان : محسن حاتمی
صفحات : 262-280
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مولفه های موثر بر تجاری سازی دانش بر اساس مدیریت دانش
نویسندگان : عباس میر، مهدی باقری، سید احمد هاشمی
صفحات : 281-293
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ایی رهبران درون گروه و رهبران خارج از گروه با استفاده از روش فراترکیب
نویسندگان : دکتر هادی خان محمدی، مرتضی حسینی علائی
صفحات : 294-310
دانلود اصل مقاله