سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد سوم، شماره 11

عنوان مقاله : مروری بر اهمیت پارادایم جدید خودمدیریتی
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، مریم ملکی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سبک زندگی در نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
نویسندگان : اردشیر آذرخش
صفحات : 9-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی خط مشی های فساد نظام اداری
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، مسعود قاسمی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حمایت از حق اختراع بعنوان عامل تعیین کننده توسعه اقتصادی
نویسندگان : علی بزرگ پور
صفحات : 29-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و کژکاری جنسی با رضایت زناشویی در زنان
نویسندگان : قدسیه ابراهیم پور، معصومه صنعت پور
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل خانوادگی موثر بر رشد اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه استان کردستان
نویسندگان : کاظم حسنی
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه ساختار گورستان با شرايط اجتماعي-تاريخي: مطالعه موردي گورستان روستاي تپه ديبي
نویسندگان : يوسف غلامي سفر
صفحات : 63-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت برمیزان بروز خطا های دارویی در بیمارستان های منتخب شهر تهران
نویسندگان : سید مجتبی حسینی ،صابره نصیری ،علی ماهر
صفحات : 77-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان فارابی شهر اصفهان در شش ماهه دوم سال 1396
نویسندگان : مجتبی علیزاده، مهدی محمدی
صفحات : 88-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي میانگین رضايت مراجعين از فرآیند دریافت و رسیدگی به شکایات در واحد رسيدگي به شكايات مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال 1395
نویسندگان : کیومرث چلونگر، مهدی محمدی، سعید کریمی
صفحات : 97-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : محتشم کاشانی و پیوند دین با سیاست و اجتماع
نویسندگان : زینب باغبان زاده آرانی
صفحات : 106-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در گسترش فضای کارآفرینی (مطالعه موردی دهستان موران)
نویسندگان : مرتضی نعمتی،محمد علی فیروزی،بدرالدین نواسری
صفحات : 113-133
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت شاخص های برداشتی کارکنان بر اساس مدل EFQM
نویسندگان : محسن امینی، روشنک کاوسی خامنه2، زهرا عموئی طارمسری ، مسعود قدسی
صفحات : 134-147
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشي درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد (ACT) بر سازگاری زناشویی و کاهش خشونت خانگی علیه زنان
نویسندگان : سحر علیقلی زاده مقدم، مهدی نعیم، علی رضایی شریف
صفحات : 148-158
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ی گرایش های مذهبی با رضایت مندی زناشویی و تعهد در زنان متأهل
نویسندگان : آزاده عباسی راد ، پانته آ جهانگیر
صفحات : 159-167
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نشانگرهای اجتماعی- اقتصادی جرم: مطالعه موردی شهرستان مراغه- ایران
نویسندگان : مرضیه طاهری، تهمورث بشیریه، عزیز رضاپور، وحید علی پور، سعید باقری
صفحات : 168-180
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پبش بینی نیازهای بنیادین روانشناختی بر اساس سبکهای تفکر و کنترل عاطفی در زنان مطلقه
نویسندگان : فرزانه وطن خواه امجد، الهام شمسی زاده
صفحات : 181-197
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش مدیریت کار معلمی_ نقش مادر بر افزایش شادکامی معلمان زن ناحیه 2 شیراز
نویسندگان : سهراب صادقی ، فاطمه تیزمغز، صیاد منوچهری
صفحات : 204-213
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دادستان و تحقیقات مقدماتی در لایحه
نویسندگان : سعید پزشکی زاده
صفحات : 214-218
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدرسه راه حل مدار
نویسندگان : عباس مرزبان، هما وعده، بهنوش فروزش
صفحات : 219-230
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مبانی کاربردی حمل و نقل دریایی
نویسندگان : پانتا زهرابی، دکتر محسن عامری شهرابی
صفحات : 231-239
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برخی عوامل مؤثر بر کودک آزاری از سوی والدین پدر (مطالعه موردی دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی ناحیه 2 قم)
نویسندگان : حمید جعفریان یسار، فرزانه جعفریان یسار
صفحات : 240-247
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین رابطه بین هوش عاطفی با سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار مدیران سازمان های ورزشی
نویسندگان : سجاد پاشایی، وحید حافطی، سجاد قدمی
صفحات : 248-255
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر نقش سامانه های خبره و هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی
نویسندگان : مهرداد فاخران اصفهانی، مهرداد پناهی درچه ای
صفحات : 256-270
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اصول طراحی منظر فضاهاي سبز (پارک‌ها) شهري
نویسندگان : فائقه سرحانی، سحر ململی نوترکی
صفحات : 271-285
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین تاب آوری و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : سوده حسین نژاد، فاطمه نوربخش اميري
صفحات : 286-297
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر پیامدهای روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون
نویسندگان : علیرضا اسلامی، پژمان بریمانی، ناهید حسن نژاد، سمانه دوست محمد
صفحات : 298-304
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : معرفی نسخه خطی شور عشق سعد الدین احمد انصاری
نویسندگان : پرویز صفرعلی
صفحات : 305-319
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان واکنش روانی و سلامت اجتماعی والدین دارای کودک اتیسم با کودکان عادی
نویسندگان : زهرا شاکری نسب
صفحات : 320-325
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی دانشکده معماری با رویکرد معماری طبیعت گرا (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه تبریز)
نویسندگان : مهدیه طاهونی، الهام طاهونی
صفحات : 326-343
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش هوش معنوی در سرسختی روان‌شناختی و سبک‌های هویت دانشجویان
نویسندگان : الهه برزگری بافقی
صفحات : 344-354
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گردشگری ورزشی و استراتژی های توسعه آن در استان کرمانشاه
نویسندگان : بهروز بادکو، ساجده واعظ زاده، بی تا حامد، سیامک آزادی
صفحات : 355-363
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صحت علمی و حقیقت فلسفی در فلسفه تاریخی یورگن هابرماس
نویسندگان : کرامت اله راسخ
صفحات : 364-374
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربست اینترنت اشیاء بر یاددهی و یادگیری فراگیران
نویسندگان : نادر شهامت، زهره شیرزاده میمنی
صفحات : 375-380
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عملکرد تئاتر سیاسی ایران در دوره مشروطه
نویسندگان : فائزه دائمی
صفحات : 381-389
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری و درمان گروهی برپایه پذیرش و تعهد بر خودکارامدی مبتلایان مصرف کننده مواد محرک
نویسندگان : علی رحیمی، نادره سهرابی، اذرمیدخت رضایی، سیروس سروقد
صفحات : 390-400
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انسان متجدد و تبلور دوباره پارادایم های سنت آنچه ناخودآگاه درجستجوست
نویسندگان : دکترمهرپویا، حمید اتحادی
صفحات : 401-408
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه ی تأثیر خانواده بر تربیت اخلاقی فرزندان (بررسی میدانی دانش آموزان مدارس دهستان گچین بالا)
نویسندگان : نجم الدین خلاده، شهرام ملانیا جلودار، حمیداله روشنگر
صفحات : 409-423
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش تغییر سبک زندگی بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به بیماری سرطان سینه در زنان
نویسندگان : نرگس محمدی، حسن حیدری، حسین داوودی
صفحات : 424-431
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه مهارت های طبقه بندی سلسله مراتبی در علوم
نویسندگان : نشانه پاکدامن، مهشید برجیان
صفحات : 432-447
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ایده آل گرایی و پیامدهای آن در مدیریت منابع انسانی
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، بهروز صبوحی لکی
صفحات : 448-455
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی دوره های اقدام پژوهی در درس ریاضی
نویسندگان : قاسم زارع، نادر شهامت
صفحات : 456-464
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی از طریق عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد معادلات ساختاری(مطالعه موردی: کارکنان سازمان برنامه و بودجه هرمزگان)
نویسندگان : افلاطون امیری، مهدی زارع کهنعلی، اردشیر کهن سال
صفحات : 465-481
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران)
نویسندگان : رسول نباتی، دکتر مهنا نیک بین
صفحات : 482-491
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش خود نظارتی معلمان در فرایند یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی
نویسندگان : حسین اخلاق خوب، دکتر نادر شهامت
صفحات : 492-499
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش نارسایی های کنشی جنسی زوجین با نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی آنان در استان تهران سال 96-97
نویسندگان : سحر ملکی سعد آبادی، گیتی همتی راد
صفحات : 500-519
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی سد چندمنظوره کارون 3 در استان خوزستان
نویسندگان : همایون مولایی، منوچهرامامقلی بابادی
صفحات : 520-532
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالش ها و فرصت های کلاس های چند پایه در آموزش دبستانی
نویسندگان : مهدی وارسته نیا، نادر شهامت
صفحات : 533-542
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی حقوقی و قانونی بهبود عملکردهای محله ای راه ری
نویسندگان : تقی قاسم شریفی
صفحات : 543-561
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) در تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متقاضی طلاق در شهرستان مرند
نویسندگان : ندا احمدی زنوز، جعفر محمودی
صفحات : 562-572
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و تنظیم هیجان در دانش آموزان تیز هوش و عادی دوره دوم متوسطه شهر بیرجند
نویسندگان : سید محمد حسینی، سمانه سادات جعفر طباطبایی
صفحات : 573-580
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا و غیر مبتلا به سرطان
نویسندگان : پری اسدی، بهزاد رسول زاده
صفحات : 581-590
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران
نویسندگان : مریم قادری شیخ آبادی
صفحات : 591-600
دانلود اصل مقاله