سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد دوم، شماره11

عنوان مقاله : بررسی ضرورت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ایران
نویسندگان : یاسر موهبتی، مهدیه ضیائیان
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی شاخص های عملکردی بیمه سینا با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری
نویسندگان : مهدیه ولی، هادی رزقی شیرسوار، مریم مصلح
صفحات : 10-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نگرش به ازدواج سفید و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با تمایز یافتگی خود در دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نویسندگان : سمیرا مرتضوی فر
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مراکز گذران اوقات فراغت زنان در بافت مرکزی شهر کرمانشاه (با استفاده از مدل SWOT)
نویسندگان : هایده نوروزی، مسلم رستمی
صفحات : 42-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر حق دادرسی عادلانه در پرتو حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 61-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر صفات شخصيتي بر فرسودگی شغلی: کاربرد مدل معادلات ساختاری تأثیر صفات شخصیتی بر فرسودگی شغلی
نویسندگان : تورج حرمی ، طهمورث آقاجانی هشجین
صفحات : 79-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدل ABC الیس بر خویشتن‌داری دانشجویان
نویسندگان : سالار سیدمجیدی، معصومه آزموده
صفحات : 86-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شان و منزلت معلّم و وظايف مسئولان، مردم، معلمان و ... در ارتقاء آن (با نگاه به مستندات ديني، علمي، قانوني و...)
نویسندگان : علی حجابی
صفحات : 96-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آینده بهره برداری از میادین مشترک منابع نفت و گاز خلیج فارس
نویسندگان : محمد سلمان تبارسوته
صفحات : 104-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق زوجین (مطالعه موردی شهرستان لالی)
نویسندگان : بهرام نیک بخش، الله مراد جهانگیری، اسحاق سراج
صفحات : 127-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین تاب آوری و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : سوده حسین نژاد، فاطمه نوربخش اميري
صفحات : 140-149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر پیامدهای روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون
نویسندگان : علیرضا اسلامی، پژمان بریمانی، سمانه دوست محمد، ناهید حسن نژاد
صفحات : 150-155
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت مناظر سبز شهری از منظر آسایش شهروندان (نمونه مورد مطالعه: پارک شهید رجایی اصفهان)
نویسندگان : محمد هاشمی شهرکی، جیران هادی مقدم جونقانی، معصومه هاشمی شهرکی
صفحات : 156-173
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کارکرد افتراقی سوال‌های آزمون ریاضی پایه‌ هشتم تیمز 2015 دربین دانش‌آموزان دختر و پسر
نویسندگان : دکتر اصغر مینایی، هانیه کاسب نارستان
صفحات : 174-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش نارسایی های کنشی جنسی زوجین بر کیفیت روابط زناشویی آنان در استان تهران سال 96-97
نویسندگان : سحر ملکی سعد آبادی، دکتر گیتی همتی راد
صفحات : 188-206
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکردهای کاربردی برای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری و سیاست گذاری
نویسندگان : داریوش صاحبنظر، نوروز ایزدپناه
صفحات : 207-219
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت برمیزان بروز خطا های دارویی در بیمارستان های منتخب شهر تهران
نویسندگان : سید مجتبی حسینی، صابره نصیری، علی ماهر
صفحات : 220-229
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد ذهنی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان
نویسندگان : نظام علی وفایی، کریم نادری مهدیی
صفحات : 230-236
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر مؤلفه های یادگیری سازمانی در فرهنگ سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( دفتر مرکزی تهران)
نویسندگان : پوریا فاتحی
صفحات : 237-246
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری از جرم با رویکرد اجتماع پذیری مطالعه موردی : شهر یاسوج
نویسندگان : علیرضا خادمی
صفحات : 247-256
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ادراک شهروندان از فضا و منظر شهری
نویسندگان : فائقه سرحانی، سعید امانپور
صفحات : 257-269
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توانمند سازی بافت‌های فرسوده با رویکرد پایداری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر کرمان
نویسندگان : مه لقا حکمت
صفحات : 270-285
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین سرویس دهی نوین و ارتقاء رفتار مشتری و ارائه ی راهکارهای نوآورانه ی جذب مشتری
نویسندگان : احسان یزدانی، دکترعبدالله نعامی
صفحات : 286-301
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رضایتمندی زناشویی بر مبنای صمیمیت در زنان متاهل دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نویسندگان : شهرزاد زندی، قربان فتحی اقدم
صفحات : 302-311
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل ساختاری پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
نویسندگان : محمودزارع جمال آبادی، سیدعلیرضا افشانی
صفحات : 312-322
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستاری بر مراتب وجودی انسان درمساجد معماری اسلامی (مطالعه موردی:مسجدشیخ لطف الله)
نویسندگان : بهرام احمدخانی، الهام طاهونی، سئودا پورمحمدی امامیه
صفحات : 323-336
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و خود پنداره ی مثبت زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
نویسندگان : کاظم قجاوند، نرگس ابراهیمی خبیر
صفحات : 337-345
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی روان درمانی مبتنی برشادی برکیفیت زندگی،امیدواری،استرس ادراک شده نوجوانان بدسرپرست شهرستان شوشتر
نویسندگان : نسیمه حسین پور
صفحات : 346-364
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي عوامل و موانع پ‍ژوهش در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
نویسندگان : محسن تیربند
صفحات : 365-374
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای شاخص رضایت از زندگی در سالمندان ساکن در خانه و سالمندان ساکن در سرای سالمندان (LSI) در شهر تهران
نویسندگان : سمیه صفارزاده، فرنوش اوقانی اصفهانی
صفحات : 375-384
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبيين عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشجویان با تاكيد بر سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي ورزش محور
نویسندگان : فاطمه کاردان، محسن نیازی، الهام شفائی مقدم، محمد رمضانی علوی
صفحات : 385-395
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر چهار بعد سلامت جسمانی,روانی,اجتماعی و معنوی بانوان شهر تایباد
نویسندگان : زهره نظامیان کاخکی، جواد زنگنه، نسیم رزمخواه
صفحات : 396-416
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی نظام مدیریت نخبگان در بخش دولتی در ایران
نویسندگان : مهدی صانعی، امیر پازوکی طرودی، احمد دزیانیان
صفحات : 417-427
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاربست راهنمایی و نظارت بالینی در مدارس
نویسندگان : نادر شهامت، اعظم میرزایی
صفحات : 428-445
دانلود اصل مقاله