سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد دوم، شماره11

عنوان مقاله : بررسی ضرورت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ایران
نویسندگان : یاسر موهبتی، مهدیه ضیائیان
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی شاخص های عملکردی بیمه سینا با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری
نویسندگان : مهدیه ولی، هادی رزقی شیرسوار، مریم مصلح
صفحات : 10-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نگرش به ازدواج سفید و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با تمایز یافتگی خود در دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نویسندگان : سمیرا مرتضوی فر
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مراکز گذران اوقات فراغت زنان در بافت مرکزی شهر کرمانشاه (با استفاده از مدل SWOT)
نویسندگان : هایده نوروزی، مسلم رستمی
صفحات : 42-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر حق دادرسی عادلانه در پرتو حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 61-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر صفات شخصيتي بر فرسودگی شغلی: کاربرد مدل معادلات ساختاری تأثیر صفات شخصیتی بر فرسودگی شغلی
نویسندگان : تورج حرمی ، طهمورث آقاجانی هشجین
صفحات : 79-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدل ABC الیس بر خویشتن‌داری دانشجویان
نویسندگان : سالار سیدمجیدی، معصومه آزموده
صفحات : 86-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شان و منزلت معلّم و وظايف مسئولان، مردم، معلمان و ... در ارتقاء آن (با نگاه به مستندات ديني، علمي، قانوني و...)
نویسندگان : علی حجابی
صفحات : 96-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آینده بهره برداری از میادین مشترک منابع نفت و گاز خلیج فارس
نویسندگان : محمد سلمان تبارسوته
صفحات : 104-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق زوجین (مطالعه موردی شهرستان لالی)
نویسندگان : بهرام نیک بخش، الله مراد جهانگیری، اسحاق سراج
صفحات : 127-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین تاب آوری و هوش معنوی با بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : سوده حسین نژاد، فاطمه نوربخش اميري
صفحات : 140-149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر پیامدهای روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون
نویسندگان : علیرضا اسلامی، پژمان بریمانی، سمانه دوست محمد، ناهید حسن نژاد
صفحات : 150-155
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت مناظر سبز شهری از منظر آسایش شهروندان (نمونه مورد مطالعه: پارک شهید رجایی اصفهان)
نویسندگان : محمد هاشمی شهرکی ، جیران هادی مقدم جونقانی ، معصومه هاشمی شهرکی
صفحات : 151-168
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کارکرد افتراقی سوال‌های آزمون ریاضی پایه‌ هشتم تیمز 2015 دربین دانش‌آموزان دختر و پسر
نویسندگان : دکتر اصغر مینایی، هانیه کاسب نارستان
صفحات : 169-184
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش نارسایی های کنشی جنسی زوجین بر کیفیت روابط زناشویی آنان در استان تهران سال 96-97
نویسندگان : سحر ملکی سعد آبادی، دکتر گیتی همتی راد
صفحات : 185-209
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش نارسایی های کنشی جنسی زوجین با الگوهای ارتباطی آنان در استان تهران سال 96-97
نویسندگان : سحر ملکی سعد آبادی، دکتر گیتی همتی راد
صفحات : 210-230
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکردهای کاربردی برای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری و سیاست گذاری
نویسندگان : داریوش صاحبنظر، نوروز ایزدپناه
صفحات : 231-242
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استفاده از کارت هوشمند سلامت برمیزان بروز خطا های دارویی در بیمارستان های منتخب شهر تهران
نویسندگان : سید مجتبی حسینی، صابره نصیری، علی ماهر
صفحات : 243-255
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد ذهنی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان
نویسندگان : نظام علی وفایی، کریم نادری مهدیی
صفحات : 256-263
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر مؤلفه های یادگیری سازمانی در فرهنگ سازمانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( دفتر مرکزی تهران)
نویسندگان : پوریا فاتحی
صفحات : 264-274
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری از جرم با رویکرد اجتماع پذیری مطالعه موردی : شهر یاسوج
نویسندگان : علیرضا خادمی
صفحات : 275-286
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ادراک شهروندان از فضا و منظر شهری
نویسندگان : فائقه سرحانی، سعید امانپور
صفحات : 287-300
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین سرویس دهی نوین و ارتقاء رفتار مشتری و ارائه ی راهکارهای نوآورانه ی جذب مشتری
نویسندگان : احسان یزدانی، دکترعبدالله نعامی
صفحات : 114_136
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رضایتمندی زناشویی بر مبنای صمیمیت در زنان متاهل دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نویسندگان : شهرزاد زند ی، قربان فتحی اقدم
صفحات : 137-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستاری بر مراتب وجودی انسان درمساجد معماری اسلامی (مطالعه موردی:مسجدشیخ لطف الله)
نویسندگان : بهرام احمدخانی، الهام طاهونی، سئودا پورمحمدی امامیه
صفحات : 146-160
دانلود اصل مقاله