سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397، جلد اول، شماره11

عنوان مقاله : بررسی علت مهاجرت علما در دوره افشاریه و زندیه
نویسندگان : طیبه خسروی، رضا شعبانی صمغ آبادی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با مهارت های ارتباطی دانشجویان
نویسندگان : زهرا مرادی، حمید رضا پور نوشادی، عمار رستمی سیاهویی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش هزینه های R & D دفاعی بر رشد اقتصادی
نویسندگان : یاسر موهبتی، مهدیه ضیائیان
صفحات : 28-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی استان لرستان
نویسندگان : سید موسی قدمی
صفحات : 40-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استراتژی‌های کارآفرینانه بر رشد شرکت‌های حوزه‌ی ICT با میانجی‌گری فرصت و منابع
نویسندگان : سید مجتبی سجادی، بصیره مجیدی
صفحات : 52-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه درک کارآفرينانه مديران و سرعت بين المللي شدن در صنايع کوچک و متوسط
نویسندگان : سمانه ثاقبی ، تورج صادقی
صفحات : 62-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با نگرش به خیانت در زنان و مردان متاهل
نویسندگان : صبا بهروش
صفحات : 82-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط التزامات فرهنگی کشورها با اصل آزادسازی تجاری در مقوله بازی های رایانه ای
نویسندگان : حسین اسماعیل نسب، امین طریقی
صفحات : 94-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اصول و روشهای تعلیم و تربیت از منظر کانت
نویسندگان : اسلام غفاری ،دکتر محمد مناف زاده ،دکتر مجید واحدی
صفحات : 106-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کتابخانه های مذهبی درسلسله صفویان
نویسندگان : زهرااباذری، مهشید برجیان
صفحات : 122-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه مهارت های طبقه بندی سلسله مراتبی در علوم
نویسندگان : نشانه پاکدامن، مهشید برجیان
صفحات : 135-151
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش فعالیت بدنی در سبد هزینه های ورزشی و درمانی خانوارهای استان خراسان جنوبی
نویسندگان : غلامحسین سلیم،محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری
صفحات : 152-159
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش حاکمیت در تضمین حقوق بیمار و پزشک
نویسندگان : علیرضا جمشیدی، مهدیه وجدانی فخر
صفحات : 160-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر سیاست‌های خارجی دولت تدبیر و امید بر اقتصاد ایران در سال‌های 1392 تا 1396
نویسندگان : دکتر علی‌محمد حقیقی، سروگل تقی‌پور
صفحات : 173-179
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اهمیت جایگاه عقلانیت در خط مشی گذاری
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، بهروز صبوحی لکی
صفحات : 180-188
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ایده آل گرایی و پیامدهای آن در مدیریت منابع انسانی
نویسندگان : نوروز ایزدپناه، بهروز صبوحی لکی
صفحات : 189-196
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری برخط مشی گذاری بهبود و توسعه کارآفرینی سازمانی
نویسندگان : داریوش صاحبنظر، موسی رضوانی چمن زمین
صفحات : 197-206
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه رفتار انضباطي معلم با يادگيري خودراهبر دانش آموزان
نویسندگان : نیره شاه محمدی ، امید علي محمدي
صفحات : 207-227
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر درمان جراحی در افزایش سلامت روان افراد مبتلا به ترانس سکشوال زن ومرد شهر ساری
نویسندگان : ندا قلی پور، محمد کاظم فخری، باب الله بخشی پور
صفحات : 228-236
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و ارتباط هوش هیجانی بر رضایت زناشویی
نویسندگان : زهرا مرادی عبدالیوسفی ، فاطمه بیان فر
صفحات : 237-251
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی بستر ها و فرصت های اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی
نویسندگان : عبدالعارف شجاعی ، محبوبه عارفی ، كورش فتحي واجارگاه ، غلامرضا شمس مورکانی
صفحات : 252-267
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چارپایان درهنر و اساطیر ایران
نویسندگان : سیده معصومه عمادی
صفحات : 268-278
دانلود اصل مقاله