سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلدسوم، شماره9

عنوان مقاله : اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر توانمندی روانی تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : حسین عباس نژادریابی، هما رضایی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مرور زمان در برخی از کشورهای جهان
نویسندگان : سیده رزیتا هاشمی زاده
صفحات : 10-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توازن آوایی در شعر کلیم همدانی
نویسندگان : محمد نادر شریفی، فاطمه کوپا، مصطفی گرجی، بهناز علیپور کسگری
صفحات : 19-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین با روشهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس (جامعه آماری صنعت خودرو)
نویسندگان : امیرعلی عینی، نازنین پیله وری سلماسی، احمد اصلی زاده
صفحات : 34-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر سیاستگذاری عمومی از منظر رفاه عمومی برتوسعه اجتماعی سیاسی (مطالعه موردی استان کردستان)
نویسندگان : ملکتاج خسروی، سید رحمت اله برزنجه عطری
صفحات : 52-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مدیریت آموزشی اثربخش در حل مشکلات مدرسه
نویسندگان : هادی ندیمی شاهوردی
صفحات : 65-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فروش مسکن از طریق شبکه های اجتماعی
نویسندگان : حمید انصاری، علیرضا مؤتمنی، سجاد شکوهیار
صفحات : 74-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تحلیلی مقالات انجام شده در موضوع جو سازمانی
نویسندگان : غلامحسین برکت، حبیب قاسمی، زمرد چناری
صفحات : 86-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مهارتهای آموزشی مورد نیاز معلمان پایه ششم مقطع ابتدایی در مدارس ابتدایی شمال خوزستان
نویسندگان : غلامحسین برکت، زمرد چناری، حبیب قاسمی
صفحات : 95-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت پول و مسائل مربوط به آن
نویسندگان : یعقوب محمودیان
صفحات : 110-123
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان مطالعه موردی؛ زنان متاهل 40-17 ساله شهر بانه
نویسندگان : سید سلام شهابی، فرهاد بیانی
صفحات : 124-142
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مفاهیم نقوش در گچبری‌های بنای امامزاده عبدالله کودزر اراک
نویسندگان : زهرا منوچهری، مهرنوش شفیعی سرارودی، علیرضا خواجه احمد عطاری
صفحات : 143-159
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط عاطفه مثبت و عاطفه منفی با خلاقیت در دانش آموزان دوره اول دبیرستان
نویسندگان : عذرا محمدپناه اردکان، سمیرا ابوطالبی بیوکی
صفحات : 160-166
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه جامعه شناختی توزیع قدرت در خانواده معاصربا تأثیرپذیری از جامعه پذیری زنان (مورد مطالعه: زنان متأهل مناطق 1و19 شهر تهران)
نویسندگان : مریم بخشی پور، حسین آقاجانی مرساء، علی رضا کلدی
صفحات : 167-182
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر روش درمان مرور زندگی بر میزان اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق شهر تبریز
نویسندگان : اصغر فولادی، رحیم تبلیغ
صفحات : 183-190
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ومقایسه مولفه های سرمایه اجتماعی در بین دانشجويان دانشگاه آزاد و پیام نور مورد مطالعه: شهرستان کنگاور
نویسندگان : فروزان کارخانه
صفحات : 191-200
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر ورزش و فعالیت های حرکتی بر سلامت اجتماعی (مطالعه موردی : ورزشکاران شهر جهرم )
نویسندگان : فرهاد کوه نشین، رضا شاهدی
صفحات : 201-215
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در سروده های عبدالوهّاب البیّاتی واشعار مولانا
نویسندگان : دکتر احمدرضا نظری چروده
صفحات : 216-232
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی رأی شماره 4087 شورای داوری خانه سینمای ایران
نویسندگان : مسعود رحمانی کرچگانی
صفحات : 233-244
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : «طراحی مدل ساختاری نحوه توسعه منابع انسانی و مدیریت سرمایه انسانی به‌منظور دستیابی به توانمندی آن و تأثیر آموزش بر استراتژی‌های منابع انسانی»
نویسندگان : محمد رضا دلوی، سیداحمد علوی
صفحات : 245-280
دانلود اصل مقاله