سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلددوم، شماره9

عنوان مقاله : شناسایی پارامترهای موثربرزنجیره تامین سبز درقطعات خودروسازی
نویسندگان : احمد اصلی زاده، فاطمه کرک آبادی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر برشدت انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
نویسندگان : احمدرضا عالی،صمد عالی،علی سایه میری
صفحات : 17-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روان‌شناسي محیطی: بررسی ماهیت انسان، رفتار معقول و زندگی پایدار
نویسندگان : سعيد عبدالملكي
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش رسانه‌های غربی در اسلام هراسی بعد از 11 سپتامبر
نویسندگان : سعيد بشيري، مهرداد اسماعيلي
صفحات : 45-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری(میگا) و موانع پیش روی آن در ایجاد تضامین در کشورهای در حال توسعه
نویسندگان : سیمین صلحی ،علی بزرگ پور
صفحات : 62-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سیاست خارجی چین و روسیه در رابطه با پرونده هسته ای ایران( 2016-2001)
نویسندگان : مهرداد اسماعیلی
صفحات : 75-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی استان هرمزگان
نویسندگان : مریم هاشمی پور
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مقایسه اختلالات روانشناختی همسران افراد معتاد و غیرمعتاد شهر خرم آباد
نویسندگان : فضل الله میردریکوند، سیروس مرادی زاده ، محمد شاه کرمی
صفحات : 107-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : علیرضا عصاره1،حسین لطفی2، رضا پاشا3،صفیه بهرام نیا4
صفحات : 115-124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با احساس نابرابری جنسیّتی در خانواده در تجربه زیسته زنان شهر مراغه
نویسندگان : رقیه (آیسان) پناهی ، حسن سرایی ، علیرضا کلدی ، صمد عابدینی
صفحات : 125-137
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش روش های تدریس در میزان فراشناخت دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهرستان خرم آباد
نویسندگان : رامین رحیمی داربید ، طیبه آسوده
صفحات : 138-150
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مهاجرت خاندان ابودُلَف و نقش آنان در تحولات سیاسی اجتماعی منطقه جبال
نویسندگان : فضل اله فولادی پور
صفحات : 151-161
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ابعاد و شیوه‌های قدرت نرم قرآن در هدایت انسان
نویسندگان : شهاب‌الدّین ذوفقاری ، محمّدحسن صانعی‌پور ، سید محمود محقّق مطلق
صفحات : 162-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نمایشنامه‌ی خانه عروسک اثر هنریک ایبسن با رویکرد تحلیل گفتمان دراماتیک
نویسندگان : مرضیه بدایت ،فرزان سجودی
صفحات : 179-192
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاشت تصویر یک سازمان تحقیقات صنعتی با رویکرد تحلیل استواری بر آینده نگاری (مطالعه موردی: سازمان تحقیقات و خودکفایی)
نویسندگان : همایون حریری ،سید محسن میرباقری ، سید حسین قدسی پور
صفحات : 193-208
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازتاب اندیشه های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی
نویسندگان : معصومه نظری چروده ، احمدرضانظری چروده
صفحات : 209-223
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر زیارتی حج و زیارت استان تهران بر اساس مدل سروکوآل
نویسندگان : محمد حسین دوستی فر، شهرام بند پی
صفحات : 224-234
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین جامعه شناختی هویت دینی مطالعه موردی؛ دانشجویان پیام نور شهرستان سقز
نویسندگان : سیدسلام شهابی، فرهاد بیانی
صفحات : 235-250
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش توانمندسازی روانشناختی در کیفیت زندگی کاری و اشتیاق شغلی پرستاران
نویسندگان : عادل زاهد بابلان، سلیم کاظمی، رامین غریب زاده
صفحات : 251-263
دانلود اصل مقاله