سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلددوم، شماره9

عنوان مقاله : شناسایی پارامترهای موثربرزنجیره تامین سبز درقطعات خودروسازی
نویسندگان : احمد اصلی زاده، فاطمه کرک آبادی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر برشدت انرژی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
نویسندگان : احمدرضا عالی،صمد عالی،علی سایه میری
صفحات : 17-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روان‌شناسي محیطی: بررسی ماهیت انسان، رفتار معقول و زندگی پایدار
نویسندگان : سعيد عبدالملكي
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش رسانه‌های غربی در اسلام هراسی بعد از 11 سپتامبر
نویسندگان : سعيد بشيري، مهرداد اسماعيلي
صفحات : 45-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری(میگا) و موانع پیش روی آن در ایجاد تضامین در کشورهای در حال توسعه
نویسندگان : سیمین صلحی ،علی بزرگ پور
صفحات : 62-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سیاست خارجی چین و روسیه در رابطه با پرونده هسته ای ایران( 2016-2001)
نویسندگان : مهرداد اسماعیلی
صفحات : 75-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی استان هرمزگان
نویسندگان : مریم هاشمی پور
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مقایسه اختلالات روانشناختی همسران افراد معتاد و غیرمعتاد شهر خرم آباد
نویسندگان : فضل الله میردریکوند، سیروس مرادی زاده ، محمد شاه کرمی
صفحات : 107-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : علیرضا عصاره1،حسین لطفی2، رضا پاشا3،صفیه بهرام نیا4
صفحات : 115-124
دانلود اصل مقاله