سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396،جلد سوم، شماره8

عنوان مقاله : بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر وراوی
نویسندگان : اکبرپرتابیان، مهدی امیری، ناصرحسین پور
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل موثر در طراحی مجتمع مسکونی جهت ارتقاء امنیت اجتماعی ساکنین (مورد: شهر گنبدکاووس)
نویسندگان : محمد میرزاعلی، محمد کریمی، میلاد وفادار نصراله زاده
صفحات : 10-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه اظهارنظرهای تعدیل شده حسابرسان و کیفیت اقلام تعهدی سود( بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : عباس شمسایی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه مؤلفه های داخلی نظام راهبری شرکتی و زمانبندی ارائه گزارش حسابرس (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : اسماعیل فدایی وشکی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و گردش داوطلبانه حسابرسان مستقل(بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : نیایش آقایی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 39-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه
نویسندگان : سامان علیزاده، رضا حسن زاده
صفحات : 46-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین مدل معادلات ساختاری نوآوری باز در شرکت‌های هوانوردی دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد ایران
نویسندگان : رضا خسروی،حسنعلی آقاجانی ،مجید اشرفی
صفحات : 61_74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران و ژاپن
نویسندگان : محسن شعبان
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : زنان، زنان روستایی و نابرابری جنسیتی
نویسندگان : نرگس یخکشی ، همایون فرهادیان ، اکرم قدیمی
صفحات : 85-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ميزان پاسخگويي مجله رشد دانش آموز با نيازهاي دانش آموزان پايه ششم
نویسندگان : نيره شاه محمدي
صفحات : 95-112
دانلود اصل مقاله