سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلد دوم، شماره8

عنوان مقاله : تحلیل مقایسه ای مبانی زیبایی شناسی دراندیشه های ملک الشعرای بهار و نیمایوشیج و بازتاب آن درشعر این دوشاعر
نویسندگان : کامل احمد نژاد، ساره زیرک، زهره رجب زاده
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی انواع الگوهای بانکداری اسلامی
نویسندگان : یعقوب محمودیان
صفحات : 14-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی
نویسندگان : سهیلا خیرخواه، حمید عرفانیان خان‌زاده، مسعود طاهری لاری
صفحات : 29-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه شایستگی مدیریتی مدیران وتفکر استراتژیک دراداره کل امورمالیاتی استان خراسان رضوی
نویسندگان : سهیلا خیرخواه، حمید عرفانیان خان‌زاده، مسعود طاهری لاری
صفحات : 45-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی تطبيقی به شعر خيام و ايليا ابو ماضی
نویسندگان : محتشم محمدی، شهلاآموزگار، فرهاد براتی
صفحات : 65-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر شایستگی های عاطفی، اجتماعی مدیران بر رفتار شهروندی معلمان مدارس شهرستان لامرد
نویسندگان : مختار رنجبر
صفحات : 74-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش عوامل سازمانی و محیطی (پیشایندها) بر تعهد سازمانی مدیران با رویکرد کیفی (مطالعه موردی: شرکت فرودگاه های کشور)
نویسندگان : معصومه عارف، آذرکفاش پور، محمدرضا آهنچیان، غلامرضا ملک‌زاده
صفحات : 92-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه علی سرمایه اجتماعی با اثر بخشی سازمانی با نقش میانجی روحیه داوطلبی کارکنان دراداره کل ورزش وجوانان استان سیستان و بلوچستان
نویسندگان : حسین میر، حسن فهیم، قدسیه سنگتراش، امیررضا شیروانی
صفحات : 103-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : محاسبه رواناب حوضه های آبخیز شمال تهران با استفاده از روش های آماری و آنالیز منطقه ای
نویسندگان : مصطفی غنمی جابر، عزت اله قنواتی، پرویز گرشاسبی
صفحات : 114-131
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تصویر فروشگاه و قیمت ادراک شده با پرستیژ برند: مطالعه موردی فروشگاه های خودروی لوکس شهر کرمان
نویسندگان : ابوذر شریفی ، مسعود پورکیانی
صفحات : 132-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی کتب انگلیسی با اهداف ویژه انتشارات سمت
نویسندگان : آزاده نعمتی
صفحات : 145-151
دانلود اصل مقاله