سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلداول، شماره8

عنوان مقاله : برسی تأثیر درک مشتری از رفتارهای اخلاقی شرکت در زمیى آمیخته بازاریابی براعتمادمشتری
نویسندگان : زهرا محمدی، حسن صفرنیا
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش الگوی ارزشیابی توصیفی در آموزش وپرورش:مطالعه ترکیبی
نویسندگان : رضا عقیلی،شقایق فدایی،فاطمه پسند،فرشته یدالهی،معصومه اسلامی
صفحات : 9-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه جهت گیری مذهبی والدین با ارتباط کلامی و جامعه پذیری دانش آموزان شهرستان زاهدان
نویسندگان : غلامرضا ثناگوی محرر، الهه ناظری، ام البنین فیروزی جهانتیغ
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش رسانه های آموزشی در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان فارسان
نویسندگان : رضا حسن زاده سور شجانی، رضا عقیلی، معصومه اسلامی، شقایق فدایی
صفحات : 30-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روانی کلام در زبان فارسی برای بیماران آلزایمری نوع خفیف و متوسط
نویسندگان : منصور فهیم، سید وحید دشتیان مقدم
صفحات : 116-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توحید و انواع آن در دیوان حکیم سنایی (تبیین نظام توحیدی سنایی)
نویسندگان : حمزه محمدی ده‌چشمه ، مژگان جهاندار
صفحات : 127-141
دانلود اصل مقاله