سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلددوم،شماره7

عنوان مقاله : وجدان کاری در سازمان
نویسندگان : الهام عروجی، محمدرضا عسگری
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثير قوه قضائيه در تصويب عهدنامه هاي بين المللي
نویسندگان : محمد حسين جعفري، رضا رحمتي مقدم
صفحات : 7-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگستان
نویسندگان : حبیبب غلامی پور
صفحات : 22-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صلح و عدالت کیفری در تعامل شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی
نویسندگان : شیرین ولی پوری
صفحات : 34-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت و احکام جرم و مجازات از منظر فقه و حقوق ایران
نویسندگان : مهدیه حسینی مهر، دکتر حمید رضانیا
صفحات : 53-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تربیت جنسی از منظر قرآن کریم
نویسندگان : ایرج فیروزفر، عبداله عالی شیرمرد
صفحات : 72-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حمایت های مدنی و اجتماعی تفهیمی برای بیماران در مقایسه با افراد عادی
نویسندگان : مینا رحیمی
صفحات : 85-90
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بیع غرری و بررسی احکام فقهی و حقوقی آن در قوانین ایران
نویسندگان : عاطفه حاذق
صفحات : 91-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود و تأثیر آن بر بی تفاوتی » اجتماعی در میان شهروندان شهر یاسوج
نویسندگان : زهرا برزگر، شراره جوادی فر، روزیتا محمدی مرادلو، رویا فرهادی
صفحات : 109-123
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي علل ايجادجرم، تعدد وتكرارآن از ديدگاه صاحب نظران
نویسندگان : مجیدحاذق، عاطفه حاذق
صفحات : 124-134
دانلود اصل مقاله