سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلددوم، شماره7

عنوان مقاله : وجدان کاری در سازمان
نویسندگان : الهام عروجی، محمدرضا عسگری
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثير قوه قضائيه در تصويب عهدنامه هاي بين المللي
نویسندگان : محمد حسين جعفري، رضا رحمتي مقدم
صفحات : 7-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگستان
نویسندگان : حبیبب غلامی پور
صفحات : 23-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : صلح و عدالت کیفری در تعامل شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی
نویسندگان : شیرین ولی پوری
صفحات : 35-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت و احکام جرم و مجازات از منظر فقه و حقوق ایران
نویسندگان : مهدیه حسینی مهر، دکتر حمید رضانیا
صفحات : 54-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي علل ايجادجرم، تعدد وتكرارآن از ديدگاه صاحب نظران
نویسندگان : مجیدحاذق، عاطفه حاذق
صفحات : 74-84
دانلود اصل مقاله