سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلدسوم، شماره6

عنوان مقاله : اسکان غیر رسمی و راهبردهای مواجهه با آن در کلانشهر تبریز (مطالعه موردی: منطقه 1و10 تبریز)
نویسندگان : سارا موسوی
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عقد حواله در حقوق ایران و اسناد بین المللی
نویسندگان : حسن علی دادی سلیمانی، محمد خسروی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شخصیت پردازی زنان در رمان دفاع مقدس با تکیه بر چهار رمان (زمستان 62، شب ملخ، سفر به گرای 270 درجه و شطرنج با ماشین قیامت)
نویسندگان : محمد رضا یوسفی، طاهره احمدی ورزنه
صفحات : 29-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و تیپ شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان بانک های دولتی شهرستان های ارومیه
نویسندگان : یحیی ابراهیم زاده، محمد راد، شبنم کورش
صفحات : 47-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحقق رویکرد عدالت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و روایات
نویسندگان : فزهرا فرجی آرپناهی، جلال ابراهیمی فر، معصومه عبدالهی آرپناهی، عیسی ابراهیمی فر، زینب عبدالهی آرپناهی
صفحات : 56-63
دانلود اصل مقاله