سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلدسوم،شماره6

عنوان مقاله : بررسی تأثیر درک مشتری از رفتارهای اخلاقی شرکت در زمینه آمیخته بازاریابی بر اعتماد مشتری
نویسندگان : زهرا محمدی، حسین صفرنیا
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاوش الگوی ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش: مطالعه ترکیبی
نویسندگان : رضاعقیلی، شقایق فدایی، فاطمه پسند، فرشته یدالهی، معصومه اسلامی
صفحات : 9-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه جهت گیری مذهبی والدین با ارتباط کلامی و جامعه پذیری دانش آموزان شهرستان زاهدان
نویسندگان : غلامرضا ثناگوي محرر، الهه ناظري، ام البنين فيروزي جهانتيغ
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش رسانه های آموزشی در بهبود فرایند یادگیری دانش اموزان دوره ی متوسطه دوم شهرستان فارسان
نویسندگان : رضا حسن زاده سورشجانی ، رضا عقیلی، معصومه اسلامی، شقایق فدایی
صفحات : 30-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیاده سازی الگوی تلفيقي درس پژوهي در آموزش وپرورش: مطالعه ترکیبی
نویسندگان : رضا عقیلی، معصومه اسلامی، فرشته یدالهی، فاطمه پسند، شقایق فدایی
صفحات : 36-49
دانلود اصل مقاله