سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلداول، شماره6

عنوان مقاله : بررسی آسیب رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی جوانان
نویسندگان : محسن توده رنجبر، فاطمه عراقی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تصوف و نقش آفرینی های انسانی آن
نویسندگان : ساره جابری
صفحات : 9-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی استراتژیک ( مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان اردبیل )
نویسندگان : رسول وظیفه
صفحات : 16-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جبرواختیار، الگوسازی اثر مقابل
نویسندگان : بابک روحی بروجنی
صفحات : 31-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر فرسودگی شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان مشاغل انتظامی
نویسندگان : حسین درگاهی کرد کندی، احسان تقی پور
صفحات : 36-44
دانلود اصل مقاله