سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلددوم، شماره4

عنوان مقاله : برسی تأثیر درک مشتری از رفتارهای اخلاقی شرکت در زمیى آمیخته بازاریابی براعتمادمشتری
نویسندگان : زهرا محمدی، حسن صفرنیا
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تنوع علمی و زیبایی های آن در قرآن کریم
نویسندگان : علی نقی شریف زاد
صفحات : 9-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آسیب شناسی و تحلیل مشکلات اجرایی کتاب کار و فناوری پایه ششم از منظر فرایندهای یاددهی-یادگیری
نویسندگان : شقایق فدایی ده چشمه، معصومه اسلامی، رضا عقیلی
صفحات : 20-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی و سازوکارهای دفاعی
نویسندگان : طاهره گلستانی بخت
صفحات : 30-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قابلیت های دانشگاه فرهنگیان در روحیه معلمی و نشاط دانشجو معلمان
نویسندگان : شقایق فدایی، معصومه اسلامی، رضا عقیلی، رضا حسن زاده
صفحات : 40-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی آموزش و پرورش
نویسندگان : ویدا اندیشمند، امیر صدرا اسدی خانوکی
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله