سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1401، جلداول، شماره29

عنوان مقاله : بررسی اندیشه های جاودانگی در شاهنامه فردوسی و مثنوی معنوی
نویسندگان : نعمت الله پیک
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با اشتیاق شغلی معلمان منطقه ی چاروسا
نویسندگان : سید عبدالمجید افرازی، سعادت آهسته
صفحات : 12-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سرگذشت خاندان مهران در گذر زمان
نویسندگان : صديق حسني سنگاني، عظیم شه بخش
صفحات : 27-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌های مجرمین یقه سفید با نگاهی تطبیقی
نویسندگان : محبوبه اسماعیلی، نسترن زیادی
صفحات : 39-55
دانلود اصل مقاله