سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلداول، شماره4

عنوان مقاله : تاثیر نهادهای نظارتی بین المللی، سازمان های دولتی و سازمان های غیر دولتی در نهادینه شدن حقوق محیط زیست و مقابله با خسارت های زیست محیطی
نویسندگان : یوسف مظفری، عسگر جلالیان
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی خصوصیات رسانه های اجتماعی و ساختاردهی آن با استفاده از روش دیمتل
نویسندگان : مهران گلاب کش
صفحات : 14-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مادر در تربیت کودک از منظر آموزه های اسلامی
نویسندگان : یوسف خیری، جواد نعمتی، اکبر ساجدی
صفحات : 31-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش رسانه های آموزشی در بهبود فرآِیند یادگیری دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم شهرستان فارسان
نویسندگان : رضا حسن زاده سورشجانی، رضا عقیلی، معصومه اسلامی، شقایق فدایی
صفحات : 43-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش برنامه ریزی راهبردی در آوزش و پرورش
نویسندگان : ویدا اندیشمند، زهرا شمس الدینی
صفحات : 49-55
دانلود اصل مقاله